Viktigste Leder 2023


Tine S. Prøitz (Foto: Ole Alvik)

«Ledere skaper lærelyst» er overskriften for årets Viktigste Leder-konferanse. Konferansen holdes på Scandic Oslo Airport Hotel fra 26. – 27. april 2023.

Medlemmer av Skolelederforbundet får rabatt for deltakelse på konferansen. Ved påmelding før 24. januar er prisen kr. 2 900 per deltaker. Fra 25. januar er prisen 3.300. Tilsvarende pris for ikke-medlemmer er 3 900/4 300 kroner.

Her kan du melde deg på konferansen.

Også i år har vi satt sammen et tett program med dyktige og interessante foredragsholdere. Her er en kort presentasjon av innholdet på konferansen:

Dag 1 (26. april):

09.00 – 09.30    Åpning og hilsen fra Kunnskapsminister Tonje Brenna og forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet

09.30 – 13.00 Professor Pasi Sahlberg,Gonski Institute for Education, UNSW Sydney:

Pasi Sahlberg (Foto: Privat)

“Mission Possible: Leadership for engagement and wellbeing of every student”

HER FINNER DU PRESENTASJONEN

Recovery from totally unexpected global health, economic, and security crises will require new approaches in how our children experience school education. We need not only to address declining student achievement, wellbeing, learning, and sense of belonging in education, but it must be done so that students experience positivity in building stronger engagement in meaningful learning in every school. In this presentation I first outline the challenge we are facing in improving education, and then offer alternative pathways to accomplish what is Mission Possible to make school a place for learning and self-fulfilment for each and every student.

Pasi Sahlberg is Professor of Educational Leadership at the University of Melbourne. He is a Finnish educator, author, and teacher who has advised education policies and reforms around the world. Pasi’s professional interests include international whole-system school reforms, teaching and learning in school, digital wellness, and equity in education. He is recipient of 2012 Education Award in Finland, 2013 Grawemeyer Award (U.S.), 2016 Lego Prize (Denmark), and 2021 Dr Paul Brock memorial Medal in Australia. He writes regularly in the Sydney Morning Herald, The Guardian, CNN, Washington Post, and other media platforms about current issues in education. His recent books are Let the Children Play: Why more play will save our schools and help children thrive (with William Doyle, 2019), In Teachers We Trust: The Finnish way to world-class schools (with Tim Walker, 2021) and his forthcoming book is titled The Post-Digital Child: The coming golden age of low-tech childhood (with William Doyle). Pasi lives in Melbourne with his wife and two sons.

13.00– 14.00   Lunsj

14.00 – 15.30  Seniorforsker Frode Restad, AFI/OsloMet

Frode Restad er forsker ved AFI/OsloMet. (Foto: Sonja Balci, OsloMet).

Gode relasjoner og læringsmiljø (GROM): Lederes erfaringer med utvikling av relasjonskompetanse for bedre trivsel og mestring i skolen.

HER FINNER DU PRESENTASJONEN PÅ VIKTIGSTE LEDER

Seniorforsker Frode Restad ved OsloMet forteller om lederes erfaringer med utvikling av relasjonskompetanse for bedre trivsel og mestring i skolen.

Lørenskog kommune har over flere år utviklet et samarbeid mellom skoler og kommunens forebyggende psykiske helsetjeneste for å styrke skolen som helsefremmende og forebyggende arena. Gjennom GROM-prosjektet har psykologer jobbet tett med lærere og ledere for å støtte deres utvikling av relasjonskompetanse og strategier for å ivareta elevenes behov for trygghet, mestring og tilhørighet i skolen. Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har bidratt med forskerstøtte og rapportering fra utviklingsprosjektet, finansiert av KS og Partnerskap mot mobbing. I dette innlegget får du høre mer om prosjektet og resultatene – og hvilke erfaringer to av lederne som har ledet utviklingsarbeidet på sine skoler har gjort seg. De to lederne som holder foredraget sammen med Frode Restad er Marianne Kolobekken, rektor på Fjellhamar skole (1 – 7) og Linda Marlen Hægland, inspektør på Kjenn skole (8 – 10).

15.30– 15.50  Pause

15.50 – 17.00  Phd-stipendiat, Mette Marit Forsmo Jenssen, SePU

Mette Marit Jensen (Foto: Privat)

Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen – En mulighet for kollektiv læring og bedre undervisning? 

HER FINNER DU PRESENTASJONEN 

Mette Marit Forsmo Jenssen er er tilknyttet Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU). Hun har 16 års erfaring som lærer i grunnskolen og har videre jobbet som rådgiver innenfor forebyggende psykisk helsearbeid i skolen. Hun har vært ansatt ved SePU siden 2014, og fra 2018 har hun vært studieprogramansvarlig for master i utdanningsledelse parallelt med stipendiatstillingen.

Foredraget tar utgangspunkt i eget doktorgradsarbeid som er tilknyttet storskalaprosjektet «Kultur for læring» i tidligere Hedmark fylke. Her belyses sentrale funn om sammenhenger mellom profesjonelle læringsfellesskap og læreres undervisningspraksis, og betydningen av pedagogiske ledelse i skolens forbedringsarbeid. Pedagogisk skoleledelse knyttes til relevante kjernepraksiser som er essensielle for å lede læreres profesjonsutvikling.

19.00    Festmiddag med underholdning av trioen Trestemt

Trestemt Trio

Dette er en trio som holder et svært høyt musikalsk nivå, samtidig som de elsker å leke med musikken, med sitt publikum og med hverandre. Med en solid entertainer som også er en av Norges beste soulvokalister i front, flankert av en fiolinist og en pianist som heller ikke er redde for å gripe mikrofonen, er det duket for musikalske sprell og overraskelser

 

Dag 2 (27. april):

09.00  –  09.20 Forbundsleder i Skolelederforbundet Stig Johannessen

Forbundsleder Stig Johannessen
Stig Johannessen (Foto: Håkon Eltvik)

Forbundsleder Stig Johannessen åpner dag 2 av konferansen.

09.20 – 10.30 Professor Jan Kjetil Arnulf, Handelshøyskolen BI 

Jan Kjetil Arnulf (Foto: Handelshøyskolen BI)

Målrettet lederutvikling bedrer læringsmiljøet

HER FINNER DU PRESENTASJONEN

Organisasjoner er teknologi. Og som all annen teknologi, vil også organisasjoner endre seg gjennom innovasjon. Når organisasjoner endrer seg, må samarbeidsformer og ledelse følge etter. Ledelse og lederutvikling er derfor ikke ritualer som alltid går ut på det samme. Lederutvikling må være en målrettet hjelp til å ta i bruk organisasjoner på nye måter.

10.30 – 10.50 Pause

10.50 – 12.00 Professor Sølvi Mausethagen, Oslo Met 

Sølvi Mausethagen (Foto: Ole Alvik)

NOU 2022: 13 — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole. Hvilke implikasjoner har dette for ledere?

Sølvi Mausethagen var leder for Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole, som leverte sin innstilling i NOU 2022:13. I foredraget vil hun presentere noen sentrale forslag fra det tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget og hvilke implikasjoner dette kan få for lederroller i skolen i et fremtidsperspektiv.

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.15  Louise Bringselius, Associate Professor ved Lunds universitet og Handelshögskolan i Stockholm

Louise Bringselius

Hvordan bygge tillitsbasert ledelse

HER KAN DU LASTE NED PRESENTASJONEN

Tillit er gullet som holder mennesker sammen i samfunn og organisasjoner. I Norden er den generelle tilliten mellom mennesker høy, men på den annen side er det problemer med tillit innad i våre organisasjoner. Mønsteret gjentar seg i hele den vestlige verden. I stedet for tillit ser vi detaljstyring og en overdreven tro på manualer, dokumentasjon og beslutningstaking. Derfor snakker vi i dag om hvordan vi må styre og lede med tillit til folks dømmekraft i stedet. Det betyr at vi må sette mennesket i sentrum og bygge på deres indre motivasjon samt jobbe støttende og muliggjørende. Det betyr også at vi må la ansatte gjøre feil og feil. Først da vil de tørre å ta initiativ til nye måter å jobbe på og vi får mer effektive organisasjoner der folk trives.

14.15 – 14.30  Pause

14.30 – 15.30  Professor Tine Prøitz, USN

Tine S. Prøitz (Foto: Ole Alvik)

Hvordan måler vi kvaliteten på norske skoler og hvordan driver vi kvalitetsutvikling?

HER KAN DU LASTE NED PRESENTASJONEN

Prøitz vil i sitt innlegg presentere Kvalitetsutvalgets delinnstilling og kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget inngår i utvalgets arbeid med å gjennomgå og videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet til et system med vekt på faglig og pedagogisk kvalitetsutvikling. Kunnskapsgrunnlaget vil også bli diskutert sett i lys av forskningsprosjektet CLASS der handlingsrommet til ledere i kommuner og skoler i tre land blir studert.

15.30 Avslutning