Juridisk hjelp


Ill.foto: Istockphoto

En av hovedgrunnene for å være medlem i en fagorganisasjon er å ha organisasjonen «i ryggen» dersom man har behov for bistand når det gjelder retts- og arbeidsforhold, særlig dersom man kommer opp i en sitasjon der man som arbeidstaker har behov for hjelp i en sak overfor arbeidsgiver.

Ved behov for bistand kan du som medlem ta kontakt med fylkeslagsleder eller lokallagsleder.

Fylkeslagsleder/lokallagsleder vil vurdere om saken skal følges opp lokalt eller om sekretariatet i Skolelederforbundet bør involveres i saken. Sekretariatet kan bidra med råd i saken dersom den skal følges opp lokalt, eller vi kan overta saken og følge den opp.

Medlemmer kan også henvende seg direkte til sekretariatet ved behov for bistand.

I Skolelederforbundets sekretariat er det ansatt to jurister. De arbeider hovedsakelig med arbeidsrettslige saker, herunder tariffrett og individuelle medlemssaker. Juristene har bred erfaring og har over tid bistått en rekke av medlemmene våre i arbeidsrettslige saker. Vår oppfordring til medlemmer i Skolelederforbundet er at dere ikke må nøle med å ta kontakt dersom dere har behov for bistand.

Merete Steinsheim og Christian Lohne Aanes

Merete Steinsheim og Christian Lohne Aanes er Skolelederforbundets jurister

Skolelederforbundet yter ikke juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har oppstått før innmeldingsdato. Juridisk bistand kan heller ikke ytes før etter 3 måneders medlemskap (karenstid). Det er videre slik at et medlem som søker juridisk bistand, ikke må skylde fagforeningskontingent til Skolelederforbundet.

Under finner du artikler som er skrevet av juristene i Skolelederforbundet:

Varslingssaker

Når det varsles mot noen kan det få store konsekvenser for omvarslede, både karrieremessige og menneskelig. Derfor er det viktig med gode retningslinjer for behandling av saker hvor noen er omvarslet.

Barns rett til å bli hørt

Samfunnets syn på barn og barndom har endret seg radikalt i løpet av noen generasjoner. Barn i dag er ikke foreldrenes «eiendom», og det er ikke slik lenger at barn skal sees, men ikke høres. Barn har rett til å bli hørt.

Rusmiddelbruk og dets betydning for arbeidsforholdet

Bruk av rusmidler kan gi konsekvenser for arbeidsforholdet på ulike måter. Å møte ruspåvirket på jobb eller innta rusmidler i arbeidstiden kan være saklig grunn for oppsigelse eller gi grunnlag for avskjed. Også rusmiddelbruk utenfor arbeidstiden kan ha følgevirkninger som får betydning for arbeidsforholdet.