Snarveier

Aktuelt

Landets viktigste ledere må bli sett og satt pris på!

Skolelederforbundet er i dag samlet til tariffkonferanse i forkant av årets sentrale tarifforhandlinger. På samlingen var forbundsleder Stig Johannessen tydelig på hva som er viktig for Skolelederforbundet.

Aktuelt | Lønn og arbeidsvilkår

Podkast: Hva skal til for at opplæringsloven skal etterleves?

Enkelte deler av opplæringsloven brytes oftere enn andre. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Proba samfunnsanalyse sett nærmere på årsakene til dette og måter å gjøre det enklere for kommunen å etterleve regelverket på.

Aktuelt
Ill.foto: NTB

Har du innspill til den nye Ungdomsmeldingen?

Skolelederforbundet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gi innspill til regjeringens nye Ungdomsmelding. Hvis du har innspill og synspunkter til Ungdomsmeldingen, vil vi svært gjerne høre fra deg innen 15. mai.

Aktuelt

Evaluering av fagfornyelsen

Udir og partene i strategien for fagfornyelsen inviterer skoleledere, lærere og skoleeiere til webinar om innføringen av LK20/LK20S.

Aktuelt

Vi trenger en tillitsreform i skolen

Skoleledere møter stadig flere krav fra mange ulike hold, og det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde ledere i skolen. Med tillitsreformen kan vi sammen gjennomgå ledernes oppgaver og bidra til å gjøre jobben mer attraktiv.

Aktuelt | Skolelederen

Delta i vår nye vervekampanje

Kjenner du noen som burde vært organisert i landets eneste fagforening for ledere i opplærings- og oppvekstsektoren? Frem til 19. mars får du 1000 kroner hver gang du verver et nytt medlem

Aktuelt

YS krever økt kjøpekraft i årets mellomoppgjør

– YS krever at våre medlemmer får sin del av verdiskapingen. Vi ser at forskjellene øker, advarer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Aktuelt | Lønn og arbeidsvilkår

YS inntektspolitiske konferanse er i gang

Vi står overfor det viktigste mellomoppgjøret på mange år. Store grupper har hatt etterslep i flere år, og dette er noe vi må finne en løsning på i årets oppgjør.

Aktuelt | Lønn og arbeidsvilkår

Omdisponering av stipendmidler

Sentralstyret i Skolelederforbundet ønsker at forbundets opplæringsmidler skal komme flest mulig av våre medlemmer til gode. Derfor omdisponeres stipendmidlene til andre kompetanseutviklingstiltak.

Aktuelt

Undersøkelse om arbeidsvilkår for ledere

Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) ved Universitetet i Agder ønsker å kartlegge oppgaver og vilkår for å utøve ledelse i skole og barnehage. Nå inviterer de våre medlemmer til å bidra.

Aktuelt

Skole 4.0 – fire råd for digital kompetanseutvikling

I løpet av de siste fem år har grunnskolen blitt digitalisert og lærere og skoleledere har gjort erfaringer i den digitale hjemmeskolen som det er lurt å ta vare på. Hvordan bygger du som skoleleder digital kompetanse på en skole der alle jobber på sin egen skjerm?

Skolelederen

Samtaleopplegg om 9A

“Rett til et godt og trygt skolemiljø – Hva innebærer det på vår skole?” er et samtaleopplegg om opplæringsloven kapittel 9A som er utarbeidet av FUG, Skolelederforbundet og KS. Her kan du laste ned opplegget og bruke det til gode samtaler rundt 9A på din skole.

Aktuelt

Har du spørsmål om faktura?

Som pensjonist kan du være medlem i Skolelederforbundet hele livet, men du betaler kun kontingent og forsikring frem til du er 76 år. Her får du svar på noen vanlige spørsmål om medlemskapet.

Aktuelt

Velkommen til en helt ny og litt annerledes skole

I august 2023 kan rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen ønske velkommen til nye Søgne videregående skole. Med fire ganger så mange elever, fem nye programfag, en helt ny ledergruppe, 60 nyansatte og samlokalisering med Tangvall ungdomsskole, kulturskolen, idrettsetaten og fritidsetaten er det mye som skal på plass.

Skolelederen

Når skal du sende melding til barneverntjenesten?

Har ledere i oppvekstsektoren tilstrekkelig kunnskap om når plikten til å sende melding til barneverntjenesten utløses? Se nytt webinar fra Skolelederforbundet om barnevern med fokus på meldeplikten.

Jus | Aktuelt

Lederskolen i Skolelederforbundet

5

Apr

Empatisk dialog

5. Apr - 5. Apr 2023

16:00 - 17:00

Webinar

Øvrige kurs

13

Apr

Varslingssaker og konflikter

13. Apr - 13. Apr 2023

10:00 - 15:00

Skolelederforbundets hovedkontor, Oslo

Juridiske kurs

26

Apr

Viktigste leder 2023

26. Apr - 27. Apr 2023

Gardermoen

Konferanser