Snarveier

Aktuelt

Podkast: Hva får en skole til å virke?

Dorothea Blix er avdelingsleder ved Bodø videregående skole. Hun brenner for organisasjonskultur, og på hennes skole er det en prioritert oppgave.

Aktuelt
Høyres forslag til ungdomsskolereform

Høyre la frem forslag til ungdomsskolereform

Tirsdag 17. januar presenterte Høyre 80 politiske forslag for å løfte læring og trivsel på ungdomstrinnet. 

Aktuelt

Har du spørsmål om faktura?

Som pensjonist kan du være medlem i Skolelederforbundet hele livet, men du betaler kun kontingent og forsikring frem til du er 76 år. Her får du svar på noen vanlige spørsmål om medlemskapet.

Aktuelt

Skole 4.0 – fire råd for digital kompetanseutvikling

I løpet av de siste fem år har grunnskolen blitt digitalisert og lærere og skoleledere har gjort erfaringer i den digitale hjemmeskolen som det er lurt å ta vare på. Hvordan bygger du som skoleleder digital kompetanse på en skole der alle jobber på sin egen skjerm?

Skolelederen

Velkommen til en helt ny og litt annerledes skole

I august 2023 kan rektor Anita Ingebrigtsen Fredriksen ønske velkommen til nye Søgne videregående skole. Med fire ganger så mange elever, fem nye programfag, en helt ny ledergruppe, 60 nyansatte og samlokalisering med Tangvall ungdomsskole, kulturskolen, idrettsetaten og fritidsetaten er det mye som skal på plass.

Skolelederen

Ny barnevernslov fra 1. januar

Den 1. januar 2023 trådte ny barnevernslov i kraft. Loven erstatter gjeldende barnevernlov av 1992.

Jus | Aktuelt
Ny hovedavtale i staten

Ny revidert hovedavtale i staten

YS Stat og de andre partene i staten har fremforhandlet en ny, revidert hovedavtale i staten. Etter lange forberedelser og en krevende forhandlingsrunde, er vi godt fornøyd med å kunne presentere en forbedret avtale som skal gjelde for de neste 3 årene.

Aktuelt

Aktuell internasjonal forskning om skoleledelse

Forskningsnettverket EEPN har hatt sitt avslutningsseminar og laget en anbefaling for videre internasjonalt forskningssamarbeid.

Aktuelt

Når skal du sende melding til barneverntjenesten?

Har ledere i oppvekstsektoren tilstrekkelig kunnskap om når plikten til å sende melding til barneverntjenesten utløses? Se nytt webinar fra Skolelederforbundet om barnevern med fokus på meldeplikten.

Jus | Aktuelt

Lederskolen i Skolelederforbundet

9

Feb

Tillitsvalgtrollen

9. Feb - 10. Feb 2023

10:00 - 15:00

Skolelederforbundets hovedkontor, Oslo

Tillitsvalgtkurs

1

Mar

Effektiv tidsbruk

1. Mar - 1. Mar 2023

16:00 - 17:00

Webinar

Øvrige kurs

2

Mar

Midlertidige ansettelser

2. Mar - 2. Mar 2023

15:30 - 17:00

Webinar

Juridiske kurs