Snarveier

Aktuelt

Pål Arnesen

YS Stat varsler streik i Oslo

Rundt 260 YS-medlemmer i Oslo, fordelt på departementer, direktorater og Universitetet i Oslo, tas ut i konflikt om det ikke oppnås enighet i lønnsoppgjøret i staten.

Tariff- og lønnsoppgjøret 2022
Mona Bjørnstad

Varsler streik i Oslo kommune fra 24. mai

Utdanningsetaten rammes av streik hvis YS Kommune Oslo og Oslo kommune ikke blir enige hos Riksmekleren innen fristen natt til 24. mai.

Tariff- og lønnsoppgjøret 2022

YS Kommune varsler streik i åtte bykommuner og to fylker

YS Kommune tar ut totalt 430 medlemmer i åtte kommuner og to fylker i streik, hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren i årets lønnsoppgjør.

Tariff- og lønnsoppgjøret 2022

Dagens skoleledere må møte morgendagens utfordringer

ESHA, The European School Heads Association, er en organisasjon for europeiske skolelederforbund. I dette foredraget reflekterer Petra van Haren, som er leder for ESHA, om utfordringer som europeiske skoleledere står overfor.  

Aktuelt

Bekymret for svekket kommuneøkonomi

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen en reduksjon på 11,5 milliarder kroner i rammeoverføringene til kommunene. – Urovekkende, sier forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Aktuelt
Utdanningsvalg er et viktig veivalg i livet

Karriereveiledningen i skolen må styrkes

En godt kvalifisert rådgivningstjeneste i skolen er et viktig ledd i arbeidet med å bygge det gode laget rundt eleven.

Aktuelt

Viktigste Leder tilbake på lufta

Etter en tids dvale er podkasten Viktigste Leder tilbake. I podkasten tar Skolelederforbundet opp ulike temaer som opptar ledere i opplærings- og oppvekstsektoren – fra elevmedvirkning og godt læringsmiljø til lønn, tariff og kommunalt samarbeid.

Aktuelt

Delta på webinar om retorikk for ledere

På webinaret den 19. april får du gode råd om hvordan du fremmer et budskap på en måte som treffer målgruppen din.

Aktuelt

– Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer

Skolelederforbundet har sammen med resten av YS Kommune nå levert kravet for årets oppgjør til KS. – For å sikre at vi ikke mister dyktige ledere i skole og barnehage er det svært viktig at våre medlemmer får reallønnsvekst i år, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Aktuelt | Tariff- og lønnsoppgjøret 2022

Hva bør skolelederne forvente av en tillitsreform i offentlig sektor?

Den lenge bebudede tillitsreformen i offentlig sektor er nå igangsatt gjennom en åpen fase med innspill fra partene i offentlig sektor. Hvilke forventninger bør skoleledere ha til sluttproduktene av en tillitsreform i grunnopplæringen?

Skolelederen

Mer pedagogisk ledelse må inn i barnehagelærerutdanningen

Mange nyutdannede barnehagelærere opplever at de kan for lite om pedagogisk ledelse, og at det derfor er svært utfordrende å utøve det i praksis.

Aktuelt

Vil du delta på tillitsvalgtkurs?

Nå kan du delta på våre populære tillitsvalgtkurs på Quality Airport Hotel Gardermoen. Vi holder kurs om tillitsvalgtrollen fra 31. mars – 1. april og grunnkurs for tillitsvalgte fra 15.  – 16. september

Aktuelt

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022 – foreløpig rapport

For de største forhandlingsområdene samlet har Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2020 til 2021 til 3,4 prosent.

Tariff- og lønnsoppgjøret 2022

Lederskolen i Skolelederforbundet

14

Jun

Retorikk for ledere

14. Jun - 14. Jun 2022

15:00 - 16:00

Webinar

Lederkurs

15

Sep

Trinn 1 – Grunnkurs for tillitsvalgte

15. Sep - 16. Sep 2022

10:00 - 14:00

Gardermoen

Tillitsvalgtkurs