Skolelederforbundet
loader
Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

Se tidspunkt for våre kurs og konferanser med temaer som forhandlinger, styringsrett og kommunikasjon.

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår

Bli kjent med gjeldende avtaleverk og se hvordan vi jobber for dine lønns- og arbeidsbetingelser.


- Mer ressurser trengs for å følge opp "Tett på"

Hele oppvekstsektoren har ventet i spenning på stortingsmeldingen om tidlig innsats som ble lagt frem 8. november av statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner på Majorstua skole. Dette er vårt syn på meldingen.

Les mer
- Slik jobber vi systematisk med fagfornyelsen

– Vi har et elev- og utviklingsorientert miljø der blant annet pedagogiske metoder, internasjonalisering og ansvaret som regional utviklingsaktør står i fokus. Nå er det arbeidet med Overordnet del og fagfornyelsen som får vår fulle oppmerksomhet, sier rektor Hildegard Johannessen på Storhamar videregående skole.

Les mer
Flere sjanser og mer fleksibilitet

Liedutvalget har levert NOU 2019:25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående skole. Innstillingen inneholder over 100 tiltak som skal svare på utfordringene i videregående opplæring.

Les mer
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg meldte meg inn i Skolelederforbundet fordi de ivaretar mine interesser, gir gode muligheter for profesjonell utvikling og gir meg tilgang på et godt faglig nettverk.»
Elisabeth Rudi Lund
Rektor, Fernanda Nissen skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Som kulturskulerektor vert ein ofte åleine både på arbeidsplassen og i kommuna. Gjennom Skolelederforbundet har eg kome inn i eit nettverk av dyktige leiarar. Ved å delta på kurs, seminar og konferansar i regi av Skolelederforbundet har eg fått både innsikt i, og utsikt til nyare leiings- og opplæringsforsking. Dette har eg teke med tilbake til min eigen skule.»
Trond Otto Berg
Rektor, Stranda kulturskule
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ble medlem av Skolelederforbundet etter en arbeidstvist som skoleleder, og trengte noen som kunne representere meg. Jeg fikk god hjelp fra forbundet som ivaretok mine interesser og inntok mitt perspektiv som leder.»
Peder Johnsen
Rektor, Kila skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ønsket å være medlem i en organisasjon som ivaretar meg som skoleleder, både faglig i lederrollen, men også lønnsmessig. Jeg opplever Skolelederforbundet som tydelig i sitt arbeid inn mot beslutningstakere, og dette er også viktig.»
Anne Marie M. Mansoor
Rektor, Wilds Minne skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«For meg var det aldri noe alternativ å ikke bli medlem i Skolelederforbundet. Jeg meldte meg rett inn da jeg begynte som skoleleder fordi jeg ville være i et forbund som har fokus på ledere.»
Hege Margrethe Steiro
Undervisningsinspektør, Høvik skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ønsket å være medlem i et forbund der min stemme som leder ble hørt. Mine lønns- og arbeidsvilkår blir dessuten bedre ivaretatt når jeg ikke må «konkurrere» med mine ansatte. Forbundet gir meg et nyttig nettverk med andre skoleledere som jeg setter stor pris på.»
Hege Karlsen
Rektor, Jørstadmoen skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg kan ikke være medlem i den samme organisasjonen som de jeg er satt til å lede. Vi skoleledere kan ofte sitte i en utsatt posisjon der vi trenger oppfølging. Skolelederforbundet er den riktige organisasjon for å forhandle min lønn.»
Hermod Håtveit
Rektor, Bamble videregående skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Som rektor i en liten kommune gir medlemskapet tilgang på et nyttig fellesskap. Jeg blir styrket i min yrkesrolle og yrkesutøvelse. Som fylkesleder opplever jeg å ha god tilgang på et kompetent sekretariat, som blant annet gir oss god hjelp i lønnsforhandlinger.»
Mona Søbyskogen
Rektor, Marker Skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Eg opplever at Skolelederforbundet tek meg som leiar på alvor og tek i vare mine interesser som skuleleiar. Eg vert også som medlem verdsett gjennom å få delta på gode kurs som tryggar og utviklar meg i rolla som leiar.»
Bjørnar Fjellhaug
Skule- og kultursjef, Gaular kommune
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ble medlem fordi Skolelederforbundet arbeider for å bedre ledernes arbeids- og lønnsvilkår, samtidig som det er et faglig fellesskap som ivaretar lederperspektivet i utviklingen av fremtidens skole»
Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen
Rektor, Melsom videregående skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg mener at det helt klart er mest ryddig når lærerne og lederne er med i hver sin fagforening.»
Ivar Chavannes
Rektor, Den norske skolen i London
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Da jeg gikk fra å være lærer til å bli avdelingsleder, og etter hvert rektor, kjente jeg på at jeg kanskje ikke var i riktig fagforening. Skolelederforbundet var et mye tydeligere alternativ. Som medlem blir jeg ivaretatt og forbundets fokus er rettet mot lederjobben.»
Randi Gaustad
Rektor, Sør-Odal ungdomsskole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg meldte meg inn for å delta i et profesjonsfellesskap sammen med andre i min situasjon. Medlemmene i Skolelederforbundet deler raust sin kunnskap med hverandre og står i de samme utfordringene i hverdagen. Det var heller ikke naturlig for meg å være organisert i samme forbund som de jeg er satt til å lede.»
Arthur Tøsdal
Avdelingsleder, Årstad videregående skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Skolelederforbundet er en tydelig og aktiv organisasjon som jobber for ledelse og læring i hele oppvekstsektoren. Jeg liker forbundets vektlegging av lederutvikling og fremtidsrettet læring.»
Torje Munkeby
Rektor, Åsen barne- og ungdomsskole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ønsker å tilhøre en fagforening som er kjent med min arbeidssituasjon, kjenner til utfordringene jeg står i som skoleleder og som arbeider spesielt for at arbeidsbetingelsene og vilkårene som skal til for at vår yrkesgruppe anerkjennes og videreutvikles.»
Trond Nilsen
Rektor, Granstangen skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«To av mine kollegaer var allerede medlemmer, og gjennom dem ble jeg kjent med Skolelederforbundet. Både forbundets arbeid som fagforening og forbundets skolepolitiske synspunkter samsvarte med mine tanker.»
Jon Johansen
Rektor, Vestre Sandøya skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg vil være medlem i en organisasjon som fokuserer på skolelederen som arbeidstaker og som har tillitsvalgte som kjenner skolelederperspektivet når de snakker vår sak i medbestemmelsesutvalg eller lønnsforhandlinger.»
Ellen Tinnan
Ellen Tinnan, Rektor, Skolen ved Nordlandssykehuset
DERFOR ER JEG MEDLEM
«Jeg ble medlem av Skolelederforbundet fordi det er en organisasjon som er kompetent både på ledelse og organisasjonsarbeid»
Henning Aastvedt
Henning Aastvedt, Undervisningsinspektør, Porsholen skole