fbpx

Snarveier

Aktuelt

Skole-Norge ber om samarbeidsmøte med regjeringen

Sammen med Skolelederforbundet, har KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, og Norsk Lektorlag i dag sendt et brev til regjeringen der vi inviterer til et samarbeid som kan bidra til en tettere oppfølging av elevene i norsk skole.

Aktuelt

Vi trenger et lederløft!

Tirsdag den 11. november møter vi kunnskapsminister Tonje Brenna for å presentere våre viktigste politiske saker. Ledere i skoler og barnehager må få bedre arbeidsvilkår og en lønn som gjenspeiler ansvar, kompleksitet og kompetanse.

Aktuelt

Hva kjennetegner små kommuner med gode skoleresultater over tid?

Skoleutvikling kan være utfordrende i små kommuner med begrensede ressurser. Løsningen kan være et tettere samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Skolelederen

– Ta boosterdosen

Forbundsleder Stig Johannesen går nå ut sammen med departementet og lærerorganisasjonene og oppfordrer alle ansatte i skole og barnehage til å ta boosterdose.

Aktuelt

Avtale om koronakompensasjon for kommunalt ansatte på plass

Ny avtale åpner for at ledere og andre som er unntatt overtid får valget mellom å ta ut kompensasjonen som ekstra fridager i 2022 eller som utbetaling.

Aktuelt
Stig Johannessen

Forventningene må realitetsorienteres

Behovet for avlastning er enormt og forventningene til skoler og barnehager må realitetsorienteres, mener forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Aktuelt

Veiledning om regelverket for barnehager og skoler under pandemien

Utdanningsdirektoratet har laget en temaside for korona. Her finner du også en oversikt over i hvilke tilfeller elevene har rett til opplæring hjemme og om skoleeiers ansvar for å sikre at skolene har en praksis som er i tråd med regelverket.

Aktuelt

Pauser forhandlingene om arbeidstidsavtalen

Som følge av smittesituasjonen har KS, Skolelederforbundet og lærerorganisasjonene blitt enige om å ta en pause i forhandlingene om SFS 2213.

Aktuelt

Nye koronatiltak: Behovet for avlastning er enormt

Til tross for svært inngripende tiltak, er det veldig positivt at man ønsker å skjerme barn og unge. Det er også godt å se at de ansatte i skolene og barnehage flyttes fram i dose 3-køen.

Aktuelt

– Nå er jeg bekymret for de ansatte i skole og barnehage

Nå innfører regjeringen på nytt meteren og andre smittevernstiltak. Statsminister Jonas Gahr Støre ber kommunene om å igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager ved behov. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.

Aktuelt

Sandnessjøen skole mottok Dronning Sonjas skolepris 2021

En enstemmig jury har kåret Sandnessjøen videregående skole i Nordland som vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering 2021. Rektor Arne Tømmervold er stolt av skolen og arbeidet som gjøres der.

Intranytt | Aktuelt

Meld deg på Bergenskonferansen 2022

Bergenskonferansen den 3. – 4. februar har fokus på endringsvillige ledere og mange spennende foredragsholdere på talerlisten.

Aktuelt

Lederskolen i Skolelederforbundet

20

Jan

Innføring i arbeidsrett

20. Jan - 20. Jan 2022

15:00 - 16:00

Webinar

Juridiske kurs

3

Feb

Bergenskonferansen

3. Feb - 4. Feb 2022

09:00 - 16:00

Bergen

Konferanser

10

Feb

Styringsrett

10. Feb - 10. Feb 2022

15:00 - 16:00

Webinar

Juridiske kurs