Snarveier

Aktuelt

Podkast: Tidsbruk, skoleutvikling og drift

Mange skoleledere betrakter skoleutvikling som sin viktigste oppgave. Samtidig opplever de at tiden spises opp av driftsoppgaver og rapportering.

Aktuelt

Podkast: Den mest interessante jobben i offentlig forvaltning

Som kommunedirektør må du se helheten og knytte sammen politisk ledelse og administrasjon. Bjørnar Fjellhaug mener at det er det mest interessante du kan gjøre innen offentlig forvaltning.

Aktuelt

Podkast: Kulturskolen 3.0

Hva trenger vi for å realisere Kulturskolen 3.0? Hvordan ser hverdagen for en kulturskoleleder ut? Og hvordan legger vi til rette for at kulturskolen skal forbli fremtidsrettet og tilby gode tjenester til kommunens innbyggere?

Aktuelt

Podkast: Hvordan lede ledere?

Formålet med opplæringsloven er å åpne dører mot verden og framtiden. Og det er egentlig det det handler om – å skape muligheter, gode sammenhenger og motivasjon for barn og unge, sier kommunalsjef Olaf Hella.

Aktuelt

Skolelederforbundet lanserer ny rapport på Arendalsuka

Hvilket behov har skoleansatte for lederskap, hva ønsker de at skoleledere skal bruke tida si på og hvordan mener de at lederskapet bør utøves? Dette får du svar på i Skolelederforbundets nye forskningsrapport som presenteres på Arendalsuka den 17. august.

Aktuelt

Ledernes arbeidsvilkår er viktigere enn noen gang

– Skoleåret er nå avsluttet for elever og lærere. De fleste av dere ledere har nå et par uker på å avslutte året og gjøre organisasjonen klar for et nytt år.

Aktuelt

Hvordan kan vi bruke erfaringene fra korona til noe konstruktivt?

Bjørn Matsson begynte som rektor ved Gjøvik videregående skole i februar 2020. Lite visste han om hvilke utfordringer skolen snart skulle stå overfor.

Aktuelt

Leiingspraksis som fremjar kunnskapsdeling – å skape handlingsrom gjennom tenking om leiing

Å forvalte kunnskapsressursane i skulen, er ei sentral leiaroppgåve. For å lukkast er første steg å bli medviten eigen leiingspraksis og korleis denne kan utviklast for å skape eit pedagogisk og administrativt handlingsrom for kunnskapsutviking og kunnskapsdeling.

Skolelederen

– Det viktigste er å gripe inn tidlig

På nærværskolen Vollebekk kontaktes foreldrene umiddelbart når en elev får bekymringsfullt mye fravær. I de fleste tilfellene er et kort møte og noen enkle tiltak tilstrekkelig til å hindre at det utvikler seg til et fraværsproblem.

Skolelederen

Utfordringen er å holde trykket oppe

Sofienberg skole fikk Benjaminprisen 2022. Rasisme og diskriminering aksepteres ikke ved den multikulturelle ungdomsskolen i Grünerløkka bydel i Oslo. Men i praksis handler det mer om å jobbe for mangfold og inkludering enn mot rasisme og diskriminering.

Skolelederen

Standpunktvurdering i en eksamensfri tid

Alle skoler må ha en god praksis for fastsettelse av standpunktkarakterer, og når eksamen er avlyst, blir dette enda viktigere enn tidligere.

Skolelederen

Dagens skoleledere må møte morgendagens utfordringer

ESHA, The European School Heads Association, er en organisasjon for europeiske skolelederforbund. I dette foredraget reflekterer Petra van Haren, som er leder for ESHA, om utfordringer som europeiske skoleledere står overfor.  

Aktuelt
Utdanningsvalg er et viktig veivalg i livet

Karriereveiledningen i skolen må styrkes

En godt kvalifisert rådgivningstjeneste i skolen er et viktig ledd i arbeidet med å bygge det gode laget rundt eleven.

Aktuelt

Hva bør skolelederne forvente av en tillitsreform i offentlig sektor?

Den lenge bebudede tillitsreformen i offentlig sektor er nå igangsatt gjennom en åpen fase med innspill fra partene i offentlig sektor. Hvilke forventninger bør skoleledere ha til sluttproduktene av en tillitsreform i grunnopplæringen?

Skolelederen

Lederskolen i Skolelederforbundet

17

Aug

Effektiv tidsbruk

17. Aug - 17. Aug 2022

15:00 - 16:00

Webinar

Øvrige kurs

23

Aug

Forvaltningsrett

23. Aug - 23. Aug 2022

14:45 - 16:00

Webinar

Juridiske kurs

15

Sep

Trinn 1 – Grunnkurs for tillitsvalgte

15. Sep - 16. Sep 2022

10:00

Skolelederforbundets hovedkontor, Oslo

Tillitsvalgtkurs