Skolelederforbundet
loader
Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår

Bli kjent med gjeldende avtaleverk og se hvordan vi jobber for dine lønns- og arbeidsbetingelser.


Vi har vært manisk opptatt av smittevern

Stovner videregående skole var problemskolen som løftet seg. Så kom koronapandemien akkurat da tett oppfølging, god tilrettelegging og tydelig grensesetting omsider hadde begynt å gi resultater. Er det derfor de har klart seg såpass bra i et område som er svært preget av pandemien?

Les mer
Ny fullføringsreform- en god start, men det er langt frem!

Skolelederforbundet finner mange gode grep og forslag i stortingsmeldingen. Fullført VGO gir ungdom og voksne frihet til a° velge sin vei videre i livet. Hvis flere fullfører VGO betyr det at flere kan stille pa° samme startstrek, med like muligheter for a° skape en seg en god fremtid. Men dessverre har Regjeringen ingen hastverk.

Les mer
Skoleledernes rolle styrkes i Viken-skolen

Viken fylkeskommune har utarbeidet et nytt rammeverk for læring og ledelse. - Modellen er veldig tydelig på hvor viktig skolelederen er i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap, sier Kari Eide, tillitsvalgt for Skolelederforbundet i Viken.

Les mer
DERFOR ER JEG MEDLEM
Som nyansatt i stillingen som rektor var det viktig for meg å være del av et nettverk som bidrar til å øke min kompetanse gjennom relevant kursing. Skolelederforbundet gir meg den støtten jeg trenger for å bli en bedre skoleleder.
Øyvind Berg
Rektor, Den norske skolen i Brussel
DERFOR ER JEG MEDLEM
Jeg meldte meg inn i Skolelederforbundet fordi de ivaretar mine interesser som skoleleder. Forbundet bidrar også til utvikling av oss skoleledere, og har gode og praksisnære kurs.
Jan Tore Baklid
Assisterende rektor, Lerberg skole og kompetansesenter
DERFOR ER JEG MEDLEM
Slik jeg ser det er det viktig som rektor å være en del av et forbund som fremmer skoleledernes lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet har mange relevante og lærerike kurs for oss skoleledere.
Bjørn Volleng
Rektor, Ringerike VGS
DERFOR ER JEG MEDLEM
Før jeg ble medlem av Skolelederforbundet hadde jeg fått det anbefalt av en kollega fordi forbundet hadde gode og relevante kurs.
Erik Løland
Rektor, Vikebygd skule
DERFOR ER JEG MEDLEM
Skolelederforbundet har gode og relevante kurs som gir meg støtte i jobben som skoleledere. Jeg ønsker også å være en del av et fellesskap der jeg kan treffe andre oppgaver og utfordringer som jeg selv står i.
Oddvar Aalde
Rektor, Sæbø skule
DERFOR ER JEG MEDLEM
Jeg ble medlem av Skolelederforbundet for å bli ivaretatt som leder og for å kunne være del av et lederfellesskap
Thorleif Væring Williassen
Konstituert rektor, Dokka ungdomsskole
DERFOR ER JEG MEDLEM
Jeg meldte meg inn fordi jeg trenger et forbund som har lederen i fokus.
Håkon Slind Aas
Fagleder, Fosslia skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
Jeg ble medlem av Skolelederforbnudnet fordi jeg ønsket å være en del av en fagforening som har fokus på meg som leder.
Trine Engen
Avdelingsleder, Brønnøysund videregående skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
Det er utviklende for meg å være fagorganisert i et forbund som har fokus på lederprofesjonen.
Sølvi Foss
Rektor, Sortland voksenopplæring
DERFOR ER JEG MEDLEM
For meg er det viktig å være fagorganisert. Skolelederforbundet var et naturlig valg da det er et forbund som ivaretar meg som rektor. Jeg får også mulighet for faglig oppdatering innen utøvelse av ledelse og et faglig fellesskap, lokalt og sentralt.
Kristine Pedersen
Rektor, Holmstad skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
Skolelederforbundets vektlegging av ledelse er relevant for meg i jobben som kulturskolerektor. Jeg mener dessuten at det er ryddig å tilhøre et annet forbund enn de jeg er leder for.
Veronica Vangen Evensen
Kulturskolerektor, Sortland kommune
DERFOR ER JEG MEDLEM
Før jeg ble medlem av Skolelederforbundet hadde jeg hørt mye positivt om forbundet fra andre. Jeg ønsket et forbund som støtter meg som leder og har fokus på lederrollen.
Merete Hansen
Barnehagestyrer, Høgeholen barnehage
DERFOR ER JEG MEDLEM
Jeg er medlem av Skolelederforbundet fordi det er et forbund som jobber for mine rettigheter som leder. Skolelederforbundet falt valget ppå da flere av mine kolleger også er medlem der, og jeg hadde hørt mye positivt om kompetanseheving og fokus på ledelsesfaget. Medlemskapet har innfridd alle forventinger.
Inger Lise Andersen
Barnehagestyrer, Solstrålen barnehage
DERFOR ER JEG MEDLEM
Jeg meldte meg inn i Skolelederforbundet fordi forbundet har gode kurs og et sterkt fokus på skoleledere.
Bente Fonneland Flå
Avdelingsleder, Langenes skole
DERFOR ER JEG MEDLEM
Jeg ble medlem i Skolelederforbundet da jeg ble leder fordi det var det naturlige valget av fagforening for meg.
Astrid Nesvold Holmen
Avdelingsleder, Langenes skole