Personvern i Skolelederforbundet


Personvern i Skolelederforbundet

Dine rettigheter

Alle som er registrert i Skolelederforbundets systemer har krav på innsyn i de personopplysningene som er registrert om dem selv.

Du  har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som Skolelederforbundet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Krav besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Her finner du Skolelederforbundets personvernerklæring.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller forespørsler knyttet til dine rettigheter i forhold til behandling av egne personopplysninger kan du kontakte personvernombud i Skolelederforbundet:

Knut Arve Skaalvik, mobil: 41518180 eller epost: kas@skolelederforbundet.no

Datatilsynet

Medlemmer har videre rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger:

e-post: postkasse@datatilsynet.no
telefon: 22 39 69 00