Personvernerklæring


Vi tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte.

Istockphoto

Leter du etter vår Cookie Policy? Du finner den her.

1. Behandlingsansvarlig

Generalsekretær i Skolelederforbundet, Jan-Erik Buer, er behandlingsansvarlig.

2. Personvernkontakt

Rådgiver i Skolelederforbundet Knut Arve Skaalvik er forbundets personvernombud. Han kan kontaktes på mobil: 41518180 eller epost: kas@skolelederforbundet.no

3. Formålet for behandling av personopplysninger

Skolelederforbundet trenger innhentede personopplysninger for å administrere ditt medlemskap i forbundet.

4. Rettslig grunnlag

Personopplysninger gis til Skolelederforbundet med medlemmets samtykke. Se ellers personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) artikkel 6, bokstavene a) b), c) eller f).

5. Hvilke personopplysninger trenger vi for å administrere ditt medlemskap i Skolelederforbundet?

 • For- og etternavn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Sted
 • E-post arbeidssted
 • E-post privat (brukes i kommunikasjon med medlemmet.)
 • Privat telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • Fødselsnummer (fødselsdato og personnummer)
 • Dato for innmelding og oppstart av medlemskap
 • Stilling
 • Arbeidssted
 • Arbeidsgiver
 • Annet: Dersom det oppstår konfliktsak i forbindelse med ditt arbeidsforhold, vil Skolelederforbundet innhente og oppbevare personopplysninger, herunder sensitive personopplysninger, som trengs i forbindelse med behandling og oppfølging av saken. Dette skjer med ditt samtykke.
 • Lønnsopplysninger: Nødvendige i forbindelse med lønnsforhandlinger og lønnsstatistikk. Innhentes med ditt samtykke.
 • Bilder: Tas med ditt samtykke og oppbevares i et bildearkiv til senere bruk.

6. Hvem innhenter vi opplysninger fra?

Vi innhenter opplysninger fra medlemmet selv. Lønnsopplysninger kan vi innhente fra arbeidsgiver.

7. Konsekvenser av at opplysninger ikke gis

Dersom vi ikke mottar opplysninger som er listet opp i pkt. 5 kan vi ikke administrere ditt medlemskap eller ivareta dine interesser i lønnsforhandlinger eller i en konfliktsak.

8. Utlevering av personopplysninger, herunder til tredjepart

Skolelederforbundet sender bekreftelse på ditt medlemskap til fylkeslaget og lokallaget du tilhører.
Lønnsopplysninger vil bli brukt i lønnsforhandlinger.

Personopplysninger utleveres kun til tredjepart der det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

For å ivareta dine medlemsfordeler, er det nødvendig for Skolelederforbundet å gi opplysninger om din fagforeningstilhørighet til Gjensidige forsikringsselskap. Informasjonen som overføres inkluderer medlemsnummer, innmeldingsdato, fødselsnummer, fornavn, etternavn, bostedsadresse, mobilnummer, samt eventuelt epostadresse ved avgitt samtykke.

Vi tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte.

Bankkontonummer vi aldri utleveres til tredjepart.

Profilering i forbundets kanaler skjer kun med samtykke fra medlemmet.

9. Hvordan sikres og oppbevares personopplysningene

Personopplysningene oppbevares i Skolelederforbundets medlemssystem Winorg, Superoffice og arkivsystemet Invo.

Bilder oppbevares i et eget bildearkiv.

10. Sikkerhetsrutiner

Skolelederforbundet har egne rutiner for behandling av innhentede personopplysninger.

11. Oppbevaringstid

Opplysningene oppbevares så lenge du er medlem hos oss. Ved utmelding vil vi oppbevare opplysninger om medlemstid i forbundet. Dersom vi har bistått i konfliktsak vil vi oppbevare opplysninger om dette i 10 år.

12. Rett til innsyn, retting og sletting

Hvilke personopplysninger vi oppbevarer om deg fremgår av pkt. 5 i denne erklæringen. Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi oppbevarer. Dersom vi har registrert ukorrekte opplysninger, vil vi rette disse når vi blir klar over det. Opplysninger slettes når du ikke lenger er medlem, men se pkt. 11 om oppbevaringstid.

13. Dataportabilitet

Du har rett til å kreve dine personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig eller databehandler.

14. Rett til å klage

Du har rett til å klage på behandling av personopplysninger. Ved spørsmål, krav om retting, sletting, klage eller dataportabilitet:

Kontakt behandlingsansvarlig Jan-Erik Buer eller personvernombud  Knut Arve Skaalvik i Skolelederforbundet. Personvernombudet kan også nås på mobil 41518180.