Om oss


  • I Skolelederforbundet jobber vi for å gi deg de lønns- og arbeidsvilkårene du fortjener. Vi jobber også for å bedre rammene for ledelse og for å være ledernes stemme i oppvekst- og opplæringsdebatten.
  • Vi er tilknyttet hovedsammenslutningen YS og deltar gjennom dem i sentrale hovedoppgjør og mellomoppgjør. Vår spesialitet er dyktige lokale forhandlere som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår der du er.
  • Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Vi har ca. 4400 medlemmer og våre kjerneverdier er fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig. Skolelederforbundet er også en del av den europeiske skolelederorganisasjonen ESHA.