Om Skolelederforbundet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Skolelederforbundet – for landets viktigste ledere

Du som er leder innen oppvekst og opplæring, er en av landets viktigste ledere. Derfor fortjener du å ha flinke folk i ryggen.

I Skolelederforbundet jobber vi for å gi deg de lønns- og arbeidsvilkårene du fortjener. Vi jobber også for å bedre rammene for ledelse og for å være ledernes stemme i oppvekst- og opplæringsdebatten.

Vi er tilknyttet hovedsammenslutningen YS og deltar gjennom dem i sentrale hovedoppgjør og mellomoppgjør. Vår spesialitet er dyktige lokale forhandlere som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår der du er.

Vi støtter og løfter deg som leder

Vi vet hvor kompleks og krevende lederjobben er. Derfor gir vi deg også mulighet til å vokse som leder gjennom relevante kurs, konferanser og kompetanseheving. Lederjobben kan være tøff, så vi tilbyr deg naturligvis også støtte i vanskelige saker.

Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Vi har i overkant av 3935 medlemmer per april 2019. Vår kjerneverdier er fremtidsrettet, kompetent og handlekraftig. Skolelederforbundet er også en del av den europeiske skolelederorganisasjonen ESHA.

Vil du vite enda mer?

Skolelederforbundets styringsdokumenter gir deg mer inngående informasjon om hvor vi står utdanningspolitisk, vårt formål og hvilket fundament organisasjonen er bygget på.

Skolelederforbundets høringssvar gir deg løpende informasjon om hvor vi står i aktuelle utdanningspolitiske saker.

Skolelederforbundets organisasjonskart gir deg oversikt over hvordan forbundet er organisert.

Har du spørsmål angående vårt politiske arbeid? Kontakt politisk rådgiver Trygve Beyer-Olsen

Har du øvrige spørsmål angående organisasjonen? Kontakt administrativ leder Mette Sæthre

For information about us in English