Hva jobber Skolelederforbundet for?


Forbundsleder Stig Johannessen
Kjernen i Skolelederforbundets politikk er at ledere skal ha:
  • Lønns- og arbeidsbetingelser som gjenspeiler ansvaret
  • Handlingsrom for å drive ledelse
  • Støtte fra skoleeier
  • Avlastning i form av støtte fra andre yrkesgrupper.

Vår politikk spenner vidt. Her kan du lese hva forbundsledelsen mener om en rekke aktuelle saker:

Dette mener Skolelederforbundet

Vi deltar aktivt i utdanningspolitiske høringer som berører våre medlemmers interesser. Våre høringssvar finner du i linken under.

Her kan du lese våre høringssvar