Aktuelt Archives - Skolelederforbundet

Mellomlederundersøkelsen 2021

Her kan du laste ned rapporten “Mellomledernes jobbtilfredshet, myndiggjøring og praksislæring i ledelse”.

Aktuelt | Skolelederen

Slik logger du inn på Mine sider og intranettet

Velkommen til Skolelederforbundets nye nettsider. Som medlem kan du logge deg inn på våre intranettsider og på Mine sider. Her kan du lese hvordan du gjør det.

Aktuelt
Guttas Campus

Gutter på randen av klasserommet

Langt færre gutter enn jenter fullfører videregående – det vil Guttas Campus gjøre noe med.

Aktuelt

#Viktigste leder 2021

“Skoler som lærer kollektivt – lærende fellesskap gjennom tillitsbasert ledelse” er overskriften for årets Viktigste leder konferanse. Konferansen holdes på Scandic Oslo Airport Hotel fra 23. – 24. september.

Aktuelt

Forberedelsene til landsmøtet 18. og 19. november er godt i gang

Nå nærmer det seg nytt landsmøte. 18. og 19. november vil 81 delegater samt sittende sentralstyre drøfte aktuelle saker og gjøre viktige valg for den neste 4-årsperioden.

Aktuelt

Ny opplæringslov send på høyring i dag

Regjeringa vil ha ei ny opplæringslov som styrker rettane til 850 000 elevar heilt frå 1. klasse til og med vidaregåande.

Aktuelt

– Vi står midt i en lederkrise i skolen

Ny forskning viser at svært få mellomledere i skolen ser for seg å bli rektor. Arbeidsbelastningen, ansvaret og byråkratiet ved rektorjobben motiverer ikke.

Aktuelt

Teamorganisert ungdomsskole: Vi løser utfordringene på lavest mulig nivå

Ved Ajer ungdomsskole i Hamar jobber alle ansatte i team. Det gjør at elevene får flere lærere å spille på, lærerne samarbeider tettere og ledelsen får mere tid til pedagogisk ledelse.

Aktuelt | Skolelederen

Hvordan forsterkes mellomledernes kompetanse i rektors ledergruppe?

Mellomledernes praksislæring i ledergruppen er knyttet til teamarbeid, målorientering og god lederstøtte fra nærmeste leder.

Aktuelt | Skolelederen
Last inn flere