Vi hører mye om tillit, men opplever ofte det motsatte

Tillitsbasert ledelse krever politikere som er villige til å stake ut en kurs, prioritere rammer, og delegere ansvar og myndighet. Men altfor ofte opplever vi det motsatte: overstyring, innstramming og manglende handlingsrom.

Aktuelt
Ill.foto: NTB

Har du innspill til den nye Ungdomsmeldingen?

Skolelederforbundet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gi innspill til regjeringens nye Ungdomsmelding. Hvis du har innspill og synspunkter til Ungdomsmeldingen, vil vi svært gjerne høre fra deg innen 15. mai.

Aktuelt

Evaluering av fagfornyelsen

Udir og partene i strategien for fagfornyelsen inviterer skoleledere, lærere og skoleeiere til webinar om innføringen av LK20/LK20S.

Aktuelt

Vi trenger en tillitsreform i skolen

Skoleledere møter stadig flere krav fra mange ulike hold, og det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde ledere i skolen. Med tillitsreformen kan vi sammen gjennomgå ledernes oppgaver og bidra til å gjøre jobben mer attraktiv.

Aktuelt | Skolelederen

Delta i vår nye vervekampanje

Kjenner du noen som burde vært organisert i landets eneste fagforening for ledere i opplærings- og oppvekstsektoren? Frem til 19. mars får du 1000 kroner hver gang du verver et nytt medlem

Aktuelt

Forberedelsene til mellomoppgjøret er i gang

Mye tyder på at det årets mellomoppgjør kan bli krevende. For våre medlemmer med lokal lønnsdannelse er det viktig at vi blir enige om rammer som gjenspeiler våre krav til lønnsutvikling.

Aktuelt

Samtaleopplegg om 9A

“Rett til et godt og trygt skolemiljø – Hva innebærer det på vår skole?” er et samtaleopplegg om opplæringsloven kapittel 9A som er utarbeidet av FUG, Skolelederforbundet og KS. Her kan du laste ned opplegget og bruke det til gode samtaler rundt 9A på din skole.

Aktuelt

Omdisponering av stipendmidler

Sentralstyret i Skolelederforbundet ønsker at forbundets opplæringsmidler skal komme flest mulig av våre medlemmer til gode. Derfor omdisponeres stipendmidlene til andre kompetanseutviklingstiltak.

Aktuelt

– Vi opplever en ressurstørke rundt våre ledere

Skolens samfunnsoppdrag er stadig voksende, men ressursene vi har til rådighet står ikke i samsvar med oppgavene som må løses for å innfri rettigheter og forventninger.

Aktuelt
Last inn flere