Om medlemskapet


Ill.foto: Istockphoto

Du som er leder innen oppvekst- og opplæring, er en av landets viktigste ledere. Derfor fortjener du å ha flinke folk i ryggen. Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for ledere innen oppvekst- og opplæringssektoren og en del av hovedsammenslutningen YS.

  • Vi kjemper for å gi deg gode lønns og arbeidsvilkår.
  • Vi tilbyr opplæring i lederfaglige tema som styringsrett, arbeidstidsspørsmål, mediehåndtering og konfliktkommunikasjon.
  • Vi gir deg støtte og juridisk bistand i vanskelige saker.
  • Vi tilbyr konkurransedyktige forsikrings- og bankbetingelser gjennom YS Medlemsfordeler.
  • Vi snakker din sak som leder i den skolepolitiske debatten.
  • Som medlem får du tilsendt fagbladet Skolelederen

Her kan du lese mere om våre våre medlemsfordeler

Kontingenten for et medlemskap i Skolelederforbundet er 1,3 % av bruttolønn. I tillegg blir du trukket 110 kroner i måneden i obligatorisk grunnforsikring. Maks kontingent i måneden er 790 kroner.

Du er medlem fra datoen du oppgir i innmeldingsskjemaet. Kontingenttrekket starter fra den første i påfølgende måned. Medlemskapet løper til det sies opp. Det er en måneds oppsigelsestid og denne løper fra første dag i påfølgende måned.

Du kan fortsette som medlem når du blir pensjonist. Det koster 550 kroner per år. Du får fortsatt tilsendt bladet Skolelederen og beholder din obligatoriske grunnforsikring til samme pris, det vil si kroner 1 320 per år. Den obligatoriske grunnforsikringen gjelder til og med det året du fyller 69 år. Hvis du har fylt 70 år,  betaler du en redusert grunnforsikring. Denne omfatter kun ulykkesdelen av den obligatoriske grunnforsikringen. Den reduserte grunnforsikringen koster 747 kroner i året og gjelder til og med det året du fyller 75 år.

For å melde deg inn i skolelederforbundet kan du bruke innmeldingsskjemaet i lenken under:

Meld deg inn i Skolelederforbundet