Om medlemskapet


Ill.foto: Istockphoto

Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for ledere innen oppvekst- og opplæringssektoren og en del av hovedsammenslutningen YS.

Meld deg inn

  • Vi kjemper for å gi deg gode lønns og arbeidsvilkår.
  • Vi tilbyr opplæring i lederfaglige tema.
  • Vi gir deg støtte og juridisk bistand i vanskelige saker.
  • Vi tilbyr konkurransedyktige forsikrings- og bankbetingelser gjennom YS Medlemsfordel.
  • Vi snakker din sak som leder i den skolepolitiske debatten.
  • Som medlem får du tilsendt fagbladet Skolelederen

Les mer om medlemsfordeler

Kontingenten er 1,3 % av bruttolønn. I tillegg blir du trukket 110 kroner i måneden i obligatorisk grunnforsikring. Maks kontingent i måneden er 810 kroner.

Du er medlem fra datoen du oppgir i innmeldingsskjemaet. Kontingenttrekket starter fra den første i påfølgende måned. Medlemskapet løper til det sies opp. Det er en måneds oppsigelsestid og denne løper fra første dag i påfølgende måned.

Du kan fortsette som medlem når du blir pensjonist. Det koster 565 kroner per år. Du får fortsatt tilsendt bladet Skolelederen og beholder din obligatoriske grunnforsikring til samme pris, det vil si kroner 1 320 per år. Den obligatoriske grunnforsikringen gjelder til og med det året du fyller 69 år. Deretter betaler du en redusert grunnforsikring. Denne omfatter kun ulykkesdelen av den obligatoriske grunnforsikringen. Den reduserte grunnforsikringen koster 747 kroner i året og gjelder til og med det året du fyller 75 år.

Hvis du ønsker å melde deg ut av Skolelederforbundet kan du enten sende en epost til post@skolelederforbundet.no eller logge deg inn på «Min side» for å angi sluttdato. Ditt medlemskap vil da løpe til utgangen av påfølgende måned.