Om medlemskapet - Skolelederforbundet

Om medlemskapet


Ill.foto: Istockphoto

Kontingenten for et medlemskap i Skolelederforbundet er 1,3 % av bruttolønn. I tillegg blir du trukket 110 kroner i måneden i obligatorisk grunnforsikring. Maks kontingent i måneden er 760 kroner.

Du er medlem fra datoen du oppgir i innmeldingsskjemaet. Kontingenttrekket starter fra den første i påfølgende måned.

Du kan fortsette som medlem når du blir pensjonist. Det koster 550 kroner per år. Du får fortsatt tilsendt bladet Skolelederen og beholder dine forsikringer på samme vilkår. Vær oppmerksom på at hvis du melder deg ut av forbundet, mister du både de kollektive forsikringene og rabattene du har som medlem på private forsikringer.

Hvis du ønsker å melde deg ut, må utmelding sendes til post@skolelederforbundet.no. Medlemskapet opphører ved utløpet av neste måned etter at utmeldingen ble mottatt (karantenetid). Kontingenttrekket stopper fra det tidspunkt medlemskapet opphører.

For å melde deg inn i skolelederforbundet kan du bruke innmeldingsskjemaet:

Meld deg inn i Skolelederforbundet