Om medlemskapet


Ill.foto: Istockphoto

Du som er leder innen oppvekst- og opplæring, er en av landets viktigste ledere. Derfor fortjener du å ha flinke folk i ryggen. Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for ledere innen oppvekst- og opplæringssektoren og en del av hovedsammenslutningen YS.

  • Vi kjemper for å gi deg gode lønns og arbeidsvilkår.
  • Vi tilbyr opplæring i lederfaglige tema som styringsrett, arbeidstidsspørsmål, mediehåndtering og konfliktkommunikasjon.
  • Vi gir deg støtte og juridisk bistand i vanskelige saker.
  • Vi tilbyr konkurransedyktige forsikrings- og bankbetingelser gjennom YS Medlemsfordeler.
  • Vi snakker din sak som leder i den skolepolitiske debatten.

Her kan du lese mere om våre våre medlemsfordeler

Kontingenten for et medlemskap i Skolelederforbundet er 1,3 % av bruttolønn. I tillegg blir du trukket 110 kroner i måneden i obligatorisk grunnforsikring. Maks kontingent i måneden er 760 kroner.

Du er medlem fra datoen du oppgir i innmeldingsskjemaet. Kontingenttrekket starter fra den første i påfølgende måned.

Du kan fortsette som medlem når du blir pensjonist. Det koster 550 kroner per år. Du får fortsatt tilsendt bladet Skolelederen og beholder dine forsikringer på samme vilkår. Vær oppmerksom på at hvis du melder deg ut av forbundet, mister du både de kollektive forsikringene og rabattene du har som medlem på private forsikringer.

For å melde deg inn i skolelederforbundet kan du bruke innmeldingsskjemaet:

Meld deg inn i Skolelederforbundet