Organisasjonskart


Skolelederforbundets organisasjon

Skolelederforbundet er en demokratisk oppbygd organisasjon. Forbundets øverste organ er landsmøtet. Ordinært landsmøte avholdes hvert 4.år. Landsmøtet består av Sentralstyret samt valgte delegater fra fylkeslagene.

Sentralstyret er Skolelederforbundets høyeste organ i landsmøteperioden. En landsmøteperiode er de fire årene mellom hvert landsmøte. Sentralstyret ledes av forbundsleder og har to nestledere, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.

Ledermøtet er et rådgivende organ for sentralstyret og kan komme med innspill til saker som skal behandles i sentralstyret. Leder og nestleder velges blant fylkeslagslederne for ett år av gangen og det avholdes minst fire møter per år. Sentralstyret og fylkeslagslederne fremmer saker for ledermøtet.

Alle fylkeslagene ledes av en fylkeslagsleder og et fylkeslagsstyre. Fylkeslagsledere og fylkeslagsstyret velges av fylkeslagets årsmøte.

I hvert fylke er det flere lokallag. Lokallagene ledes av lokallagsleder og lokallagsstyret leder lokallaget mellom lokallagets årsmøter.

Skolelederforbundets sekretariat har kontorer i Oslo og ledes av forbundets generalsekretær.