fbpx

Organisasjonskart


Skolelederforbundet er en demokratisk oppbygd organisasjon

Forbundets øverste organ er landsmøtet som velger et sentralstyre hvert tredje år.
Sentralstyret står sammen med administrativt ledd for den daglige driften. Sentralstyret
rådfører seg med ledermøtet i viktige spørsmål underveis i landsmøteperioden.