Skjema for reiseregning


Her finner du skjema for reiseregning. Reiseregninger som skal belastes fylkeslaget, må attesteres av fylkeslagsleder.

Når du klikker på linken for ditt fylkeslag blir skjemaet lastet ned i Excel-format. Ferdig utfylt skjema må skannes og sendes i pdf-format til Skolelederforbundet v/økonomiansvarlig, Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo. Husk å legge ved alle kvitteringer.

Her finner du skjemaene for:

Sentrale kurs, regionale tariff- og tillitsvalgtkonferanser

Viken

Vestland

Vestfold og Telemark

Trøndelag

Troms og Finnmark

Rogaland

Oslo

Nordland

Møre og Romsdal

Innlandet

Agder