Skjema for reiseregning


Fra 1. januar 2024 har vi omorganisert sekretariatet for å fremtidsrette organisasjonen vår videre.

Som en del av effektiviseringen har vi tatt i bruk Tripletex som nytt økonomisystem hos en ekstern leverandør.

Nye løsninger rulles ut i disse dager for reiseregninger, utlegg og etter hvert honorarer. Fremtidige løsninger vil være via app på telefon og digitale skjema her på medlemssidene våre.

Det må regnes med noe ventetid før alle løsninger er på plass og alle honorarer ekspederes. Vi ber om litt tålmodighet med oss i denne fasen.

Epost som vi før har benyttet til økonomi vil nå fases ut. Vi ønsker all epost heretter kanalisert inn på post@skolelederforbundet.no.

Inntil videre kan dere fortsatt bruke eksisterende skjema for reiseregninger. Skjemaene  finner du i lenke under.

Hvis du ikke finner den informasjonen du søker på denne siden, kan du kontakte oss på telefon 24101900 eller post@skolelederforbundet.no.

Reiseregninger som skal belastes fylkeslaget, må attesteres av fylkeslagsleder.

Når du klikker på linken for ditt fylkeslag blir skjemaet lastet ned i Excel-format. Ferdig utfylt skjema må skannes og sendes i pdf-format til Skolelederforbundet v/Generalsekretær, Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo. Husk å legge ved alle kvitteringer.

Her finner du skjemaene for:

Sentrale kurs, regionale tariff- og tillitsvalgtkonferanser

Østfold

Akershus

Buskerud

Telemark

Vestfold

Vestland

Trøndelag

Troms og Finnmark

Rogaland

Oslo

Nordland

Møre og Romsdal

Innlandet

Agder