Bli med på webinar om skolemiljøreglene i ny opplæringslov
Ill.foto: Istockphoto

Bli med på webinar om skolemiljøreglene i ny opplæringslov

Den 11. mars 2024, klokken 14.30 - 15.15, kan du delta på et gratis webinar i regi av Visma om skolemiljøreglene i den nye opplæringsloven.

Hva er egentlig et trygt og godt skolemiljø? Og hva er egentlig en krenkelse? Hva betyr det at skolen skal arbeide forebyggende? Hva skal dokumenteres? Og hva kan statsforvalteren pålegge skolen ved brudd på aktivitetsplikten?

Hovedlinjene i reglene om skolemiljø i den nye opplæringslovens kapittel 12 er i stor grad videreført fra dagens kapittel 9A, men det blir også noen endringer i forhold til dagens bestemmelser. Forarbeidene til den nye loven har mange viktige merknader om hvordan reglene om skolemiljøet skal forstås.

Ingunn Wiig og Lisbeth Storvik Jacobsen, seniorrådgivere i Visma SmartSkill, gjennomgår det som er nytt, endret og presisert i reglene om det psykososiale skolemiljøet i den nye loven og forarbeidene.

Webinaret er gratis og du kan melde deg på her.

I Skolelederforbundets aktivitetskalender finner du en oversikt over alle våre kurs og konferanser.

Relaterte artikler

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

Skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense.

Nyheter

Hurra! Ny forsikringsavtale – nye fordeler

Vi har inngått en ny avtale med Gjensidige, slik at du får gode rabatter på noen av markedets beste forsikringer. Er du under 35 år, får du flere nye fordeler. Har du gått over i mer voksne rekker, så kan du nyte godt av økt rabatt på bilforsikring.

Nyheter

Podkast: Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.

Nyheter