Bli med på webinar om skolemiljøreglene i ny opplæringslov
Ill.foto: Istockphoto

Bli med på webinar om skolemiljøreglene i ny opplæringslov

Den 11. mars 2024, klokken 14.30 - 15.15, kan du delta på et gratis webinar i regi av Visma om skolemiljøreglene i den nye opplæringsloven.

Hva er egentlig et trygt og godt skolemiljø? Og hva er egentlig en krenkelse? Hva betyr det at skolen skal arbeide forebyggende? Hva skal dokumenteres? Og hva kan statsforvalteren pålegge skolen ved brudd på aktivitetsplikten?

Hovedlinjene i reglene om skolemiljø i den nye opplæringslovens kapittel 12 er i stor grad videreført fra dagens kapittel 9A, men det blir også noen endringer i forhold til dagens bestemmelser. Forarbeidene til den nye loven har mange viktige merknader om hvordan reglene om skolemiljøet skal forstås.

Ingunn Wiig og Lisbeth Storvik Jacobsen, seniorrådgivere i Visma SmartSkill, gjennomgår det som er nytt, endret og presisert i reglene om det psykososiale skolemiljøet i den nye loven og forarbeidene.

Webinaret er gratis og du kan melde deg på her.

I Skolelederforbundets aktivitetskalender finner du en oversikt over alle våre kurs og konferanser.

Relaterte artikler

Pekefinger eller støttespiller: Hva blir statsforvalterens rolle under den nye opplæringsloven?

Statsforvalteren har ansvar for å ivareta rettssikkerheten til blant annet elever i skolen. Når ny opplæringslov trer i kraft, vil det medføre noen endringer i statsforvalterens rolle, blant annet når det gjelder skolemiljøsaker, omtalt i kapittel 12 (tidligere kapittel 9A).

Nyheter

Har kunstig blitt naturlig?

På Vika videregående i Oslo er skoledagen preget av både kunstig og naturlig intelligens. Hva er erfaringen?

Nyheter | Fagartikler

Mobilfrie klasserom: Striden som aldri stilner

Etter at den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom kom tidligere i år, har debatten rast om strengere reguleringer er veien å gå. Rosenborg ungdomsskole i Trondheim har vært mobilfri skole i seks år, men fortsatt kjemper elevene en daglig kamp for å få bruke mobilen mer.

Nyheter | Fagartikler