Nyttig samtaleopplegg om retten til et godt og trygt skolemiljø
Ill.foto: Istockphoto

Nyttig samtaleopplegg om retten til et godt og trygt skolemiljø

Visste du at det finnes et samtaleopplegg om retten til et godt og trygt skolemiljø, og hva dette innebærer for din skole?

Samtaleopplegget rundt opplæringslovens § 9A er utarbeidet av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), KS og Skolelederforbundet som en del av vårt arbeid i Partnerskap mot mobbing.

Vi ønsker at dette skal være et verktøy som kan bidra til gode samtaler om skolemiljøet , de rettighetene opplæringsloven gir elevene, og de kravene og pliktene som skolen har. Samtaleoppleggets formål er også å bidra til en forventningsavklaring mellom de ulike partene i skolen.

Opplegget er i hovedsak beregnet på skolenes skolemiljøutvalg (SMU).

Les mer her

Relaterte artikler

Opplæringslov, hovedtariffoppgjør og kompetanseheving

Vi er inne i en travel periode i skolen. Det er mye som skjer på en gang. Altfor mye til å nevne alt, men noen av sakene kan ikke nevnes for ofte.

Nyheter

Hvordan skal vi hjelpe de engstelige barna?

Noen barn er mer engstelige enn andre og for noen kan det være veldig hemmende. Men ofte skal det ikke så veldig stor innsats til for å gi disse barna en bedre skolehverdag.

Nyheter

Ny podkast: Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Nyheter