Søker samarbeid med skoler som ønsker skolehager
Skolehager er en god pedagogisk arena for tverrfaglig læring om natur og tilbereding og spising av egendyrket mat, mener Markus Lohne Hustad og Annikken Jøssund i Økologisk Norge. (Foto: Birgitta Eva Hollander)
Publisert 03.09.23 | Ole Alvik

Søker samarbeid med skoler som ønsker skolehager

Ønsker dere å etablere en skolehage? I så fall kan Økologisk Norge gi både opplæring til lærere og dekke utgifter til etablering.

– Vi er ambisiøse og jobber for at alle barn i Norge etter hvert får mulighet til å lære om matproduksjon gjennom å dyrke i egen skolehage, sier Markus Lohne Hustad. Han er daglig leder i Økologisk Norge, som er en ideell organisasjon som jobber praktisk og politisk for mer økologisk mat og landbruk i Norge.

De ønsker å spre kunnskap om etablering og drift av skolehager og samarbeider med en rekke skoler på Østlandet. De har også en nyttig nettside som heter Skolehagerinorge.no, med gode råd til skoler som vil etablere skolehager.

– Skolehagen har et enormt potensial til å bidra til barnas kunnskap og forståelse av naturen, i tillegg til konkrete, praktiske erfaringer rundt dyrking, mat og kosthold, forteller prosjektleder Annikken Jøssund i Økologisk Norge.

Økologisk Norge ser etter samarbeid med flere skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Bilde er fra skolehagen ved Midtstuen ungdomsskole i Oslo. (Foto: Birgitta Eva Hollander)

Søker skoler på Østlandet

Økologisk Norge ser etter samarbeid med skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Skolehagene kan ligge geografisk spredt i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og både store byskoler og mindre grendeskoler er ønskelig som samarbeidsskoler. Økologisk Norge stiller med kurs for lærere og dekker utgifter til etableringen mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid. Målet med prosjektet er at skolehagene skal være en integrert del av hverdagen for så mange elever som mulig.

Her finner du mer informasjon om tiltaket. 

Relaterte artikler

Sammen må vi styrke elevenes kunnskap i matte, lesing og naturfag

Pisa undersøkelsen som kom i dag, føyer seg inn i rekken av undersøkelser som viser at elevene våre skårer dårlig på matte, lesing og naturfag. Utviklingen går dessverre i feil retning. –  Vi har pekt på behovet for at skolene får tilstrekkelig med ressurser for å kunne gi opplæring av høy kvalitet, sier leder av […]

Nyheter

Må sikre nok ledelsesressurser i SFO

Statsbudsjettforlik mellom regjeringen og SV er i havn og diskuteres og vedtas på Stortinget i dag.

Nyheter

Kronprins Haakon delte ut skolepris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole fikk Dronning Sonjas skolepris 2023 for sitt grundige arbeid med inkludering og likeverd. Prisen ble utdelt av Kronprins Haakon.

Nyheter