Søker samarbeid med skoler som ønsker skolehager
Skolehager er en god pedagogisk arena for tverrfaglig læring om natur og tilbereding og spising av egendyrket mat, mener Markus Lohne Hustad og Annikken Jøssund i Økologisk Norge. (Foto: Birgitta Eva Hollander)
Publisert 03.09.23 | Ole Alvik

Søker samarbeid med skoler som ønsker skolehager

Ønsker dere å etablere en skolehage? I så fall kan Økologisk Norge gi både opplæring til lærere og dekke utgifter til etablering.

– Vi er ambisiøse og jobber for at alle barn i Norge etter hvert får mulighet til å lære om matproduksjon gjennom å dyrke i egen skolehage, sier Markus Lohne Hustad. Han er daglig leder i Økologisk Norge, som er en ideell organisasjon som jobber praktisk og politisk for mer økologisk mat og landbruk i Norge.

De ønsker å spre kunnskap om etablering og drift av skolehager og samarbeider med en rekke skoler på Østlandet. De har også en nyttig nettside som heter Skolehagerinorge.no, med gode råd til skoler som vil etablere skolehager.

– Skolehagen har et enormt potensial til å bidra til barnas kunnskap og forståelse av naturen, i tillegg til konkrete, praktiske erfaringer rundt dyrking, mat og kosthold, forteller prosjektleder Annikken Jøssund i Økologisk Norge.

Økologisk Norge ser etter samarbeid med flere skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Bilde er fra skolehagen ved Midtstuen ungdomsskole i Oslo. (Foto: Birgitta Eva Hollander)

Søker skoler på Østlandet

Økologisk Norge ser etter samarbeid med skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for sine elever. Skolehagene kan ligge geografisk spredt i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og både store byskoler og mindre grendeskoler er ønskelig som samarbeidsskoler. Økologisk Norge stiller med kurs for lærere og dekker utgifter til etableringen mens skolen selv stiller med tid og ressurser for lærere og skolen for å få hagen til å fungere over tid. Målet med prosjektet er at skolehagene skal være en integrert del av hverdagen for så mange elever som mulig.

Her finner du mer informasjon om tiltaket. 

Relaterte artikler

Pekefinger eller støttespiller: Hva blir statsforvalterens rolle under den nye opplæringsloven?

Statsforvalteren har ansvar for å ivareta rettssikkerheten til blant annet elever i skolen. Når ny opplæringslov trer i kraft, vil det medføre noen endringer i statsforvalterens rolle, blant annet når det gjelder skolemiljøsaker, omtalt i kapittel 12 (tidligere kapittel 9A).

Nyheter

Har kunstig blitt naturlig?

På Vika videregående i Oslo er skoledagen preget av både kunstig og naturlig intelligens. Hva er erfaringen?

Nyheter | Fagartikler

Mobilfrie klasserom: Striden som aldri stilner

Etter at den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom kom tidligere i år, har debatten rast om strengere reguleringer er veien å gå. Rosenborg ungdomsskole i Trondheim har vært mobilfri skole i seks år, men fortsatt kjemper elevene en daglig kamp for å få bruke mobilen mer.

Nyheter | Fagartikler