Rekordmange søker seg til yrkesfag
Ill.foto: Istockphoto

Rekordmange søker seg til yrkesfag

Ikke siden 2012 har flere unge søkt seg til yrkesfag. Over halvparten av dem som har søkt videregående opplæring til høsten har yrkesfag som førsteønske, viser nye tall. Møre og Romsdal har den største økningen.

– Er det noe vi trenger i samfunnet vårt framover, så er det dyktige og dedikerte fagarbeidere. Det er de som skal være med å løse de store samfunnsutfordringene vi har foran oss. Derfor har vi jobbet mye med å få flere til å søke yrkesfag. At årets søkertall viser at så mange unge har valgt yrkesfag er svært gledelig, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Økning av søkere til yrkesfag i de fleste fylker

Høyest andel yrkesfagsøkere har Finnmark. Der har 71 prosent av søkerne til vg1 yrkesfag på topp. Med unntak av Akershus og Oslo har alle fylkene over 50 prosent søkere til yrkesfag. Oslo har den laveste andelen med 27 prosent, men dette er en økning på 2 prosentpoeng fra i fjor.

Sammenlignet med fjoråret, har Møre og Romsdal størst økning i andelen som søker yrkesfag. I fjor hadde 60 prosent av søkerne til vg1 yrkesfag som førsteønske, i år har andelen økt til 67 prosent.  I de andre fylkene er det mindre endringer, men andelen øker i de fleste av fylkene. På grunn av fylkesoppsplittingen er det vanskelig å si noe om utviklingen i de nye fylkene, men ifølge Udir tyder tallene på at andelen søkere til yrkesfag også øker noe i det som før var Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark.

Helse- og oppvekstfag og teknologi- og industrifag mest populært

Etter flere år med nedgang, øker i år andelen som søker helse- og oppvekstfag på vg1 svakt. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere. 12 prosent av alle søkere har helse- og oppvekstfag som sitt førstevalg.

Det nest største yrkesfaglige studieprogrammet er teknologi og industrifag, som har 11 prosent av alle søkerne. I 2018 hadde helse- og oppvekstfag nesten dobbelt så mange søkere som teknologi- og industrifag, men forskjellen mellom dem har blitt stadig mindre de siste årene. I noen av fylkene er teknologi- og industrifag større enn helse- og oppvekstfag.

Det er litt økning på de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammene i år. Unntakene er bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og informasjonsteknologi og medieproduksjon, hvor andelen søkere er litt lavere enn i fjor.

Du kan lese mer om søkertallene på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Relaterte artikler

Pekefinger eller støttespiller: Hva blir statsforvalterens rolle under den nye opplæringsloven?

Statsforvalteren har ansvar for å ivareta rettssikkerheten til blant annet elever i skolen. Når ny opplæringslov trer i kraft, vil det medføre noen endringer i statsforvalterens rolle, blant annet når det gjelder skolemiljøsaker, omtalt i kapittel 12 (tidligere kapittel 9A).

Nyheter

Har kunstig blitt naturlig?

På Vika videregående i Oslo er skoledagen preget av både kunstig og naturlig intelligens. Hva er erfaringen?

Nyheter | Fagartikler

Mobilfrie klasserom: Striden som aldri stilner

Etter at den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom kom tidligere i år, har debatten rast om strengere reguleringer er veien å gå. Rosenborg ungdomsskole i Trondheim har vært mobilfri skole i seks år, men fortsatt kjemper elevene en daglig kamp for å få bruke mobilen mer.

Nyheter | Fagartikler