Yrkesfag: Hvordan utdanne fagarbeiderne vi trenger?

Fremtidens Norge har et stort behov for håndverkere og fagarbeidere. Samtidig opplever vi at det satses for lite på yrkesfag og praktiske utdanninger i forhold til de akademiske fagene.

1. nestleder i Skolenes Landsforbund, Jon Oddvar Holthe, er selv utdannet maler. Han etterlyser en satsning på yrkesfagutdanningen, både økonomisk og for å rekruttere de beste faglærerne, men også for å styrke yrkesfagenes anseelse i forhold til de akademiske fagene.

Lytt også til disse

Lek og læring: Hvordan gikk det med seksårsreformen?

I juni ble evalueringen av seksårsreformen overlevert til kunnskapsministeren. Rapporten peker på en variert skolehverdag og stort sett fornøyde førsteklassinger. Det er imidlertid stor forskjell på bruken av lek som del av opplæringen, og debatten om fri og styrt lek raser.