Tidlig innsats, trygghet og sommerfugleffekten

I Sande barnehage i Sola kommune jobber man aktivt med trygghet og inkludering. Arbeidet er bygget rundt et opplegg i regi av den ideelle organisasjonen Sommerfugleffekten.

Fagutvikler Yvonne Standal fra Sande barnehage og rådgiver Gyrd Lidsheim fra Sola kommune forteller hvordan opplegget er lagt opp og hvordan det brukes for å jobbe med tidlig innsats overfor barna i barnehagen.

Sommerfugleffekten er et opplegg som passer like godt for barnehager som skoler og SFO.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.