Tidlig innsats, trygghet og sommerfugleffekten

I Sande barnehage i Sola kommune jobber man aktivt med trygghet og inkludering. Arbeidet er bygget rundt et opplegg i regi av den ideelle organisasjonen Sommerfugleffekten.

Fagutvikler Yvonne Standal fra Sande barnehage og rådgiver Gyrd Lidsheim fra Sola kommune forteller hvordan opplegget er lagt opp og hvordan det brukes for å jobbe med tidlig innsats overfor barna i barnehagen.

Sommerfugleffekten er et opplegg som passer like godt for barnehager som skoler og SFO.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.