Lek og læring: Hvordan gikk det med seksårsreformen?

I juni ble evalueringen av seksårsreformen overlevert til kunnskapsministeren. Rapporten peker på en variert skolehverdag og stort sett fornøyde førsteklassinger. Det er imidlertid stor forskjell på bruken av lek som del av opplæringen, og debatten om fri og styrt lek raser.

Podkastredaksjonen har fått storfint besøk av statssekretær i KD, Synnøve Mjeldheim Skaar. Hun er glad for at evalueringen viser at situasjonen er bedre enn mange har fryktet. Samtidig mener hun at vi nå ikke må si oss fornøyd, men at rapporten må danne grunnlag for videre arbeid.

Med oss i studio er også 2. nestleder Mona Søbyskogen, som har vært barne- og ungdomsskolerektor i mange år.

Lytt også til disse

Lek og læring: Hvordan gikk det med seksårsreformen?

I juni ble evalueringen av seksårsreformen overlevert til kunnskapsministeren. Rapporten peker på en variert skolehverdag og stort sett fornøyde førsteklassinger. Det er imidlertid stor forskjell på bruken av lek som del av opplæringen, og debatten om fri og styrt lek raser.