Podkast: Er vi styrt eller støttet?

På Arendalsuka la vi frem vår nye forskningsrapport om norske rektorers handlingsrom. Rapporten er oppsiktsvekkende og peker blant annet på store utfordringer med toppstyring og manglende oppgave- og rammeavklaringer.

Vi har fått besøk av Linda Hye og Morten Øgård fra SAKOM, som er to av forskerne som står bak rapporten. De forteller om sine bekymringer for rektorrollens fremtid.

Lytt også til disse