Hvordan transformere tillitsreformen fra prat til praksis?

Regjeringens tillitsreform er vedtatt på høyeste hold, men den forventes å vokse opp nedenfra. Men hva er det man vil at skal skje? Og hvordan skal vi komme dit hvor noe begynner å skje?

Kjell Arne Røvik er en av programleder Alf Aschims store helter. Han har tatt et dypdykk i den besværlige implementering av tillitsreformen.

Lytt også til disse

The Final Countdown?

Kunstig intelligens, apatiske elever, behov for ny kompetanse og polarisering – Hvordan møter vi fremtidens utfordringer i skolen?

Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Høringskonferanser for Kvalitetsutviklingsutvalget

Hovedinnstillingen til Kvalitetsutviklingsutvalget er levert, og nå skal den ut på høring. Men først arrangeres det høringskonferanser over hele landet. Det betyr at Bjørn Furulund er tilbake i podkasten for å ta oss med gjennom alt som har skjedd siden sist.