Påske, tillit og abstraksjonstyranni

I Hurdalsplattformen lovte regjeringen en tillitsreform, men hva betyr nå egentlig det? Er ordet tillit i ferd med å tømmes for innhold? Og trenger vi virkelig en tillitsreform?


Sammen med Paul Otto Brunstad prøver vi å komme til bunns i hva tillit egentlig er og hvilken plass en tillitsreform har i vår tillitsfulle samfunnsmodell. Vi gjør også et forsøk på å trekke en parallell mellom konkretiseringen av tillitsreformen og selve påskemysteriet.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.