Påske, tillit og abstraksjonstyranni

I Hurdalsplattformen lovte regjeringen en tillitsreform, men hva betyr nå egentlig det? Er ordet tillit i ferd med å tømmes for innhold? Og trenger vi virkelig en tillitsreform?

Sammen med Paul Otto Brunstad prøver vi å komme til bunns i hva tillit egentlig er og hvilken plass en tillitsreform har i vår tillitsfulle samfunnsmodell. Vi gjør også et forsøk på å trekke en parallell mellom konkretiseringen av tillitsreformen og selve påskemysteriet.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.