Ny opplæringslov: Jan Tore Sanner

Det er 25 år siden sist gang man gjennomgikk Opplæringsloven i sin helhet. Nå har partiene på Stortinget kommet til en tverrpolitisk enighet og den nye loven trer i kraft fra høsten 2024.

I denne episoden har vi fått besøk av Jan Tore Sanner, som leder Høyres fraksjon i Utdanningskomiteen. Han trekker frem det hvordan den brede tverrpolitiske forankringen gir forutsigbarhet for dem som skal drive fremtidens skole.

Medprogramleder er forbundsleder Stig Johannessen.

 

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.