Ny opplæringslov: Elise Waagen

Det er 25 år siden sist gang man gjennomgikk Opplæringsloven i sin helhet. Nå har partiene på Stortinget kommet til en tverrpolitisk enighet og den nye loven trer i kraft fra høsten 2024.

I denne episoden får vi besøk av Elise Waagen, som er leder for Arbeiderpartiets fraksjon i Utdanningskomiteen. Hun er svært fornøyd med at man nå har kommet fram til en enighet og opplever innføringen av ny opplæringslov som det viktigste som har skjedd i denne stortingsperioden.

Medprogramleder er forbundsleder Stig Johannessen.

Lytt også til disse

Lek og læring: Hvordan gikk det med seksårsreformen?

I juni ble evalueringen av seksårsreformen overlevert til kunnskapsministeren. Rapporten peker på en variert skolehverdag og stort sett fornøyde førsteklassinger. Det er imidlertid stor forskjell på bruken av lek som del av opplæringen, og debatten om fri og styrt lek raser.