Mellomlederen en betydningsfull nøkkelrolle

Skolelederforbundet har med støtte fra Fafo gjennomført en kartlegging av rekrutteringssituasjonen i skolen. Funnene peker på mellomledernivået som et viktig springbrett inn i posisjonen som rektor.

Hele 49 % svarer at de ikke ønsker å gå den veien. Vi har tenkt å gå dypere inn i denne problemstillingen. I denne episoden samtaler forbundsleder Stig Johannessen med Professor Jan Merok Paulsen som er ansvarlig om grunnlaget for undersøkelsen for den kommende undersøkelsen blant våre medlemmer.

Lytt også til disse

Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.