Mellomlederen en betydningsfull nøkkelrolle

Skolelederforbundet har med støtte fra Fafo gjennomført en kartlegging av rekrutteringssituasjonen i skolen. Funnene peker på mellomledernivået som et viktig springbrett inn i posisjonen som rektor.

Hele 49 % svarer at de ikke ønsker å gå den veien. Vi har tenkt å gå dypere inn i denne problemstillingen. I denne episoden samtaler forbundsleder Stig Johannessen med Professor Jan Merok Paulsen som er ansvarlig om grunnlaget for undersøkelsen for den kommende undersøkelsen blant våre medlemmer.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.