Med videre betydning

Karen Marie Løberg Furuseth er Skolelederforbundets representant i utvalget. Hun forteller mer om arbeidet og hva denne utredningen betyr for ledere i opplærings- og oppvekstsektoren.

Etter- og videreutdanningsutvalget leverte nylig fra seg NOU-en «Med videre betydning» til Kunnskapsdepartementet. I utredningen foreslår de blant annet å etablere nye karriereveier for ansatte i skolen og rydde opp i de eksisterende ordningene for etter- og videreutdanning.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.