Mangler vi tydelige kompetansekrav i lederutdanningen?

En undersøkelse gjennomført av Rudi Kirkhaug (UiT) i samarbeid med Skolelederforbundet viser at skolelederne opplever at rektorutdanningen kommer til kort. Kartet stemmer ikke overens med terrenget, og mange nye ledere føler at de blir overlatt til seg selv.

Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet. Han mener at tiden som burde vært brukt til å inspirere og motivere lærere og andre ansatte, spises opp av administrative oppgaver. Vi trenger et lag rundt lederne.

Lytt også til disse

Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.