Mangler vi tydelige kompetansekrav i lederutdanningen?

En undersøkelse gjennomført av Rudi Kirkhaug (UiT) i samarbeid med Skolelederforbundet viser at skolelederne opplever at rektorutdanningen kommer til kort. Kartet stemmer ikke overens med terrenget, og mange nye ledere føler at de blir overlatt til seg selv.

Stig Johannessen er forbundsleder i Skolelederforbundet. Han mener at tiden som burde vært brukt til å inspirere og motivere lærere og andre ansatte, spises opp av administrative oppgaver. Vi trenger et lag rundt lederne.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.