Lederprofesjonalitet

Skolelederforbundet har gjennom flere år jobbet aktivt for å få frem betydningen av ledelse i skolen ovenfor myndigheter og ulike beslutningstagere.

Utfordringen er at selv om ledelse er på dagsorden har lederskap som fag har blitt undertrykt, samtidig som forskningen tydelig har avdekket at måten lederskapet utøves på i skoler og profesjonelle organisasjoner for øvrig, har stor betydning for om oppdraget blir løst. Vi har tenkt å gå dypere inn i denne problemstillingen gjennom et forskningsprosjekt. I denne episoden samtaler forbundsleder Stig Johannessen med Professor Rudi Kirkhaug UIT som er ansvarlig for den kommende undersøkelsen blant våre medlemmer.

Lytt også til disse

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.Morten Goodwin er en av landets fremste eksperter på kunstig intelligens. Han kommer rett fra Kulturskolens Lederkonferanse til Skolelederforbundets podkaststudio for å dele noen tanker om hvor vi er på vei, ikke minst på utdanningsfeltet.

Mobilpause på Nydalen skole

På Nydalen skole tok de grep for å finne en felles praksis og samordne mobilbruken i klassene. Løsningen de kom fram til, kalte de mobilpause. Rektor Linn Siri Jensen forteller om ordningen og prosessen i forkant.

Hva vet vi om effekten av folkehelse og livsmestring?

"Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i skolen som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg", heter det i overordnet del. Målet er klart, men ikke hvordan man skal komme dit, og her vet vi at det store forskjeller.