Lederprofesjonalitet

Skolelederforbundet har gjennom flere år jobbet aktivt for å få frem betydningen av ledelse i skolen ovenfor myndigheter og ulike beslutningstagere.

Utfordringen er at selv om ledelse er på dagsorden har lederskap som fag har blitt undertrykt, samtidig som forskningen tydelig har avdekket at måten lederskapet utøves på i skoler og profesjonelle organisasjoner for øvrig, har stor betydning for om oppdraget blir løst. Vi har tenkt å gå dypere inn i denne problemstillingen gjennom et forskningsprosjekt. I denne episoden samtaler forbundsleder Stig Johannessen med Professor Rudi Kirkhaug UIT som er ansvarlig for den kommende undersøkelsen blant våre medlemmer.

Lytt også til disse

Lek og læring: Hvordan gikk det med seksårsreformen?

I juni ble evalueringen av seksårsreformen overlevert til kunnskapsministeren. Rapporten peker på en variert skolehverdag og stort sett fornøyde førsteklassinger. Det er imidlertid stor forskjell på bruken av lek som del av opplæringen, og debatten om fri og styrt lek raser.