Lederprofesjonalitet

Skolelederforbundet har gjennom flere år jobbet aktivt for å få frem betydningen av ledelse i skolen ovenfor myndigheter og ulike beslutningstagere.

Utfordringen er at selv om ledelse er på dagsorden har lederskap som fag har blitt undertrykt, samtidig som forskningen tydelig har avdekket at måten lederskapet utøves på i skoler og profesjonelle organisasjoner for øvrig, har stor betydning for om oppdraget blir løst. Vi har tenkt å gå dypere inn i denne problemstillingen gjennom et forskningsprosjekt. I denne episoden samtaler forbundsleder Stig Johannessen med Professor Rudi Kirkhaug UIT som er ansvarlig for den kommende undersøkelsen blant våre medlemmer.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.