Ledelse i et fremtidsperspektiv

Skolelederforbundet er opptatt av å sette et forskningsbasert perspektiv på det å være leder i vår sektor. Temaet har derfor vært et viktig element i vår oppstart av arbeidet med våre prioriteringer for neste landsmøteperiode.

I denne episoden samtaler Forbundsleder Stig Johannessen med leder av programkomiteen og fylkesleder for Trøndelag og  Vestfold og Telemark om temaet og hvordan vi som forbund skal sette dagsorden for hvordan god ledelse skal prege utvikling av skole og barnehage.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.