Landets viktigste ledere

Forskning viser at rollen som rektor de siste årene har gått fra å være en "fremste blant likemenn" til en overarbeidet altmuligmann. Vi ser også at verken skolelederne selv eller øvrige ansatte ønsker at det er slik de skal bruke tiden sin.

Hvordan kan vi gjenreise skoleleders status uten å miste den moderne lederforståelsen?

Vi har fått besøk av 2. nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen, som forteller om sine egne erfaringer som leder og skoleeier.

Lytt også til disse

Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.