Landets viktigste ledere

Forskning viser at rollen som rektor de siste årene har gått fra å være en "fremste blant likemenn" til en overarbeidet altmuligmann. Vi ser også at verken skolelederne selv eller øvrige ansatte ønsker at det er slik de skal bruke tiden sin.

Hvordan kan vi gjenreise skoleleders status uten å miste den moderne lederforståelsen?

Vi har fått besøk av 2. nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen, som forteller om sine egne erfaringer som leder og skoleeier.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.