Kvalitetsutviklingsutvalget: Hva er det egentlig?

Arbeidet i det partssammensatte utvalget for kvalitetsutvikling i skolen er godt i gang, og den første delinnstillingen skal leveres 15. januar 2023. Men hva er egentlig kvalitetsutviklingsutvalget?

Bjørn Furulund er Skolelederforbundets representant i utvalget. Han forteller litt om mandatet og hva som er Skolelederforbundets rolle i utvalget.

Lytt også til disse

Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.