Hvordan tilby gode kommunale tjenester?

Hvordan bidrar kommunen til å styrke skoletilbudet? Hvordan hjelper KS til med å spille skolelederne gode?

Vi fikk besøk av Kristin Holm-Jensen, som er avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS. Hun  jobber for at kommunene skal ha ressurser til å løse de viktige velferdsoppgavene de har, og for at lokalpolitikere og ansatte skal ha handlingsrom til å utforme gode tjenester.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.