Hvordan tilby gode kommunale tjenester?

Hvordan bidrar kommunen til å styrke skoletilbudet? Hvordan hjelper KS til med å spille skolelederne gode?

Vi fikk besøk av Kristin Holm-Jensen, som er avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS. Hun  jobber for at kommunene skal ha ressurser til å løse de viktige velferdsoppgavene de har, og for at lokalpolitikere og ansatte skal ha handlingsrom til å utforme gode tjenester.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.