Hvordan lede Norges største videregående skole?

Harald Møller er rektor på Sandefjord vgs. Med over 2000 elever og nesten 400 ansatte er det Norges største.

Hvordan får han medarbeiderne til å samarbeide? Hvordan organiserer han ledergruppa? Og ikke minst, hva er viktigst når du skal lede en skole for så mange elever?

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.