Hvordan gikk årets forhandlinger?

Skolelederforbundets lokale forhandlere er nå ferdige med sitt arbeid. Det er fortsatt en del vi ikke vet, men vi benytter likevel anledningen til å ta en fot i bakken og spørre: Hvordan gikk det egentlig med de lokale forhandlingene i år?

For å besvare dette, har vi fått besøk av vår egen Hilde Pettersen fra arbeidslivsavdelingen. Hun har jobbet med både sentrale og lokale forhandlinger i en årrekke.

Lytt også til disse

Lek og læring: Hvordan gikk det med seksårsreformen?

I juni ble evalueringen av seksårsreformen overlevert til kunnskapsministeren. Rapporten peker på en variert skolehverdag og stort sett fornøyde førsteklassinger. Det er imidlertid stor forskjell på bruken av lek som del av opplæringen, og debatten om fri og styrt lek raser.