Hvordan få til et godt hjem-skole-samarbeid?

Hvordan kan vi bygge et godt samarbeidsklima med foreldrene? Hva kan vi som skoleledere gjøre for å få et aktivt FAU som forstår hvor viktig de er for elevenes skolehverdag?

Marius Chramer er avtroppende leder i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG). I en årrekke har han jobbet for å få lærere og foreldre til å spille på lag. Han er ukens gjest.

Lytt også til disse

Lek og læring: Hvordan gikk det med seksårsreformen?

I juni ble evalueringen av seksårsreformen overlevert til kunnskapsministeren. Rapporten peker på en variert skolehverdag og stort sett fornøyde førsteklassinger. Det er imidlertid stor forskjell på bruken av lek som del av opplæringen, og debatten om fri og styrt lek raser.