Hvordan få til et godt hjem-skole-samarbeid?

Hvordan kan vi bygge et godt samarbeidsklima med foreldrene? Hva kan vi som skoleledere gjøre for å få et aktivt FAU som forstår hvor viktig de er for elevenes skolehverdag?

Marius Chramer er avtroppende leder i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG). I en årrekke har han jobbet for å få lærere og foreldre til å spille på lag. Han er ukens gjest.

Lytt også til disse

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.Morten Goodwin er en av landets fremste eksperter på kunstig intelligens. Han kommer rett fra Kulturskolens Lederkonferanse til Skolelederforbundets podkaststudio for å dele noen tanker om hvor vi er på vei, ikke minst på utdanningsfeltet.

Mobilpause på Nydalen skole

På Nydalen skole tok de grep for å finne en felles praksis og samordne mobilbruken i klassene. Løsningen de kom fram til, kalte de mobilpause. Rektor Linn Siri Jensen forteller om ordningen og prosessen i forkant.

Hva vet vi om effekten av folkehelse og livsmestring?

"Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i skolen som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg", heter det i overordnet del. Målet er klart, men ikke hvordan man skal komme dit, og her vet vi at det store forskjeller.