Hvordan bør fremtidens rektorutdanning se ut?

Undersøkelser tyder på at lederne ikke opplever skolelederutdanningen som relevant i sitt daglige virke. Hvorfor er det slik? Og hva bør gjøres?

Per Tronsmo er rektorutdanningens far. Han forteller litt mer om hvordan utdanningen opprinnelig var tenkt og hvordan den ble. Han trekker også paralleller til andre typer lederutdanning og skisserer hvordan han mener fremtidens skolelederutdanning bør se ut.

 

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.