Hvordan bør fremtidens rektorutdanning se ut?

Undersøkelser tyder på at lederne ikke opplever skolelederutdanningen som relevant i sitt daglige virke. Hvorfor er det slik? Og hva bør gjøres?

Per Tronsmo er rektorutdanningens far. Han forteller litt mer om hvordan utdanningen opprinnelig var tenkt og hvordan den ble. Han trekker også paralleller til andre typer lederutdanning og skisserer hvordan han mener fremtidens skolelederutdanning bør se ut.

 

Lytt også til disse

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.Morten Goodwin er en av landets fremste eksperter på kunstig intelligens. Han kommer rett fra Kulturskolens Lederkonferanse til Skolelederforbundets podkaststudio for å dele noen tanker om hvor vi er på vei, ikke minst på utdanningsfeltet.

Mobilpause på Nydalen skole

På Nydalen skole tok de grep for å finne en felles praksis og samordne mobilbruken i klassene. Løsningen de kom fram til, kalte de mobilpause. Rektor Linn Siri Jensen forteller om ordningen og prosessen i forkant.

Hva vet vi om effekten av folkehelse og livsmestring?

"Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i skolen som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg", heter det i overordnet del. Målet er klart, men ikke hvordan man skal komme dit, og her vet vi at det store forskjeller.