Hvilken rolle skal Skolelederforbundet spille i fremtiden?

I denne episoden møter du ny generalsekretær, Jan-Erik Buer. Vi blir nærmere kjent med den nye lederen av sekretariatet, men vi har også utfordret ham på hva han tenker om skoleledelse i dag. Hvordan skiller skoleledelse seg fra annen type ledelse? Hvordan kan Skolelederforbundet bli en viktigere premissleverandør i oppvekstsektoren?

Han kommer også inn på hvordan lede læringsprosesser inn i fagfornyelsen og stiller spørsmålet; hva utdanner vi våre barn og unge til? Til slutt utfordrer vi ham på hvor Skolelederforbundet er om fem år.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.