Hvilken rolle skal Skolelederforbundet spille i fremtiden?

I denne episoden møter du ny generalsekretær, Jan-Erik Buer. Vi blir nærmere kjent med den nye lederen av sekretariatet, men vi har også utfordret ham på hva han tenker om skoleledelse i dag. Hvordan skiller skoleledelse seg fra annen type ledelse? Hvordan kan Skolelederforbundet bli en viktigere premissleverandør i oppvekstsektoren?

Han kommer også inn på hvordan lede læringsprosesser inn i fagfornyelsen og stiller spørsmålet; hva utdanner vi våre barn og unge til? Til slutt utfordrer vi ham på hvor Skolelederforbundet er om fem år.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.