Hva slags ledelse krever fagfornyelsen?

Under kunnskapsløftet etterlyste man tydelige og kraftfulle ledere som verken føyer seg eller gir etter. Dette er en ganske annen ledertype enn det legges opp til i fagfornyelsen.

Eirik J. Irgens er en av nestorene innen norsk skoleforskning. Han setter denne lederrollen i en historisk kontekst, og trekker opp en linje fra Pisa-sjokket og amerikansk management-ideologi til fremtidens skolelederrolle.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.