Hva betyr den nye opplæringsloven for elevene?

I kapittel 10 av den nye opplæringsloven styrkes elevenes rettigheter. Samtidig pålegges de en plikt til å delta aktivt i opplæringen.

Elevorganisasjonens leder Petter Andreas Lona har satt seg godt inn i loven. Hva betyr loven i praksis for elevene? Og hvordan opplever EO endringene som er gjort?

 

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.