Hovedtariffoppgjøret spesial

Hovedtariffoppgjøret i offentlig sektor er i havn. Det ble tøffe og til dels lange forhandlinger, men vi kom til slutt til en enighet som vi kunne akseptere.

Hva betyr egentlig hovedtariffoppgjøret for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren? Hvordan brukes det i videre forhandlinger? Og hva skjer under forhandlingene?

Forhandlingsleder Hilde Pettersen prøver å besvare noen av disse spørsmålene.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.