Hovedtariffoppgjøret spesial

Hovedtariffoppgjøret i offentlig sektor er i havn. Det ble tøffe og til dels lange forhandlinger, men vi kom til slutt til en enighet som vi kunne akseptere.

Hva betyr egentlig hovedtariffoppgjøret for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren? Hvordan brukes det i videre forhandlinger? Og hva skjer under forhandlingene?

Forhandlingsleder Hilde Pettersen prøver å besvare noen av disse spørsmålene.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.