Et trygt og godt læringsmiljø

Elevundersøkelsen som kom tidligere i år, viste at det psykososiale miljøet i skolen ikke var blitt så mye bedre under pandemien. Mobbeombud Kjersti Owren forteller om hvordan man kan jobbe for å styrke fellesskapsfølelsen og elever og barns tilhørighetsfølelse.

Lytt også til disse

Lek og læring: Hvordan gikk det med seksårsreformen?

I juni ble evalueringen av seksårsreformen overlevert til kunnskapsministeren. Rapporten peker på en variert skolehverdag og stort sett fornøyde førsteklassinger. Det er imidlertid stor forskjell på bruken av lek som del av opplæringen, og debatten om fri og styrt lek raser.