Hvordan ble Lyngen kommune best i nord?

På ett år klatret Lyngen kommune 94 plasser på kommunebarometeret. Ifølge Kommunal Rapport er satsing på oppvekst og utdanning forklaringen.

Vi har fått besøk av rektor Tone Iversen og kommunalsjef for oppvekst og kultur Anette Holst. De deler hvordan langsiktighet, tett samarbeid, tillit og lydhørhet har bidratt til å gjøre Lyngen til en kommune der folk har lyst til å komme og bosette seg etter endt utdanning.

 

Lytt også til disse

The Final Countdown?

Kunstig intelligens, apatiske elever, behov for ny kompetanse og polarisering – Hvordan møter vi fremtidens utfordringer i skolen?

Hvordan håndterer skoleledere langvarige 9A-saker?

Mange av Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med Opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Nedfelt i loven er også skolens aktivitetsplikt når 9A-saker meldes inn. Disse sakene kan være langvarige og belastende for alle de involverte.

Høringskonferanser for Kvalitetsutviklingsutvalget

Hovedinnstillingen til Kvalitetsutviklingsutvalget er levert, og nå skal den ut på høring. Men først arrangeres det høringskonferanser over hele landet. Det betyr at Bjørn Furulund er tilbake i podkasten for å ta oss med gjennom alt som har skjedd siden sist.