Elevmedvirkning i skolen

Hva er hensikten med elevmedvirkning? Hva skal elevene kunne være med og påvirke? Og fungerer elevdemokratiet som det skal i dag?

Edvard Botterli Udnæs er avtroppende leder for Elevorganisasjonen. Han mener elevmedvirkning må være et sentralt prinsipp i den norske skolen. I samtale med Alf Aschim forklarer han hvorfor det er så viktig med gjensidig tillit mellom elever og voksenpersoner i skolen, og hvorfor elevmedvirkning er en forutsetning for å oppnå denne tilliten.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.