Elevmedvirkning i skolen

Hva er hensikten med elevmedvirkning? Hva skal elevene kunne være med og påvirke? Og fungerer elevdemokratiet som det skal i dag?

Edvard Botterli Udnæs er avtroppende leder for Elevorganisasjonen. Han mener elevmedvirkning må være et sentralt prinsipp i den norske skolen. I samtale med Alf Aschim forklarer han hvorfor det er så viktig med gjensidig tillit mellom elever og voksenpersoner i skolen, og hvorfor elevmedvirkning er en forutsetning for å oppnå denne tilliten.

Lytt også til disse

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er ikke til å komme bort fra – fremtiden er allerede her.Morten Goodwin er en av landets fremste eksperter på kunstig intelligens. Han kommer rett fra Kulturskolens Lederkonferanse til Skolelederforbundets podkaststudio for å dele noen tanker om hvor vi er på vei, ikke minst på utdanningsfeltet.

Mobilpause på Nydalen skole

På Nydalen skole tok de grep for å finne en felles praksis og samordne mobilbruken i klassene. Løsningen de kom fram til, kalte de mobilpause. Rektor Linn Siri Jensen forteller om ordningen og prosessen i forkant.

Hva vet vi om effekten av folkehelse og livsmestring?

"Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i skolen som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg", heter det i overordnet del. Målet er klart, men ikke hvordan man skal komme dit, og her vet vi at det store forskjeller.