Barnehageledelse i krisetider

En samtale rundt noen tidsuavhengige egenskaper ved å lede profesjonsorganisasjoner, i lys av koronakrisen. Samtale mellom Barnehagestyrer Cathrine Solhaug, Dosent Ann Kristin Larsen og Forbundsleder Stig Johannessen.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.