Å lede mellomledelse

Mellomlederen kan noen ganger bli litt usynlig i den store sammenhengen. Samtidig er mellomlederrollen svært viktig for at skolen og barnehagen skal fungere.

Ukens gjest er Lise Vikan Sandvik fra NTNU. Hun har forsket mye på mellomleders rolle i skolen. I dag deler hun av sin erfaring med brobygging, forhandling og kulturutvikling.

Lytt også til disse

Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.