Å lede en kunnskapsorganisasjon

Å lede en kunnskapsorganisasjon kan være svært utfordrende, men dertil givende hvis man gis muligheten til å arbeide med utvikling og nytenkning.

Ledernes oppdrag er å tilrettelegge å lede slike prosesser i samarbeid med det profesjonelt fellesskap på skolen. Dette fordrer et lederskap som motiverer og bygger tillit.
Hva er et godt skolelederskap som bygger tillit?

I denne podcasten drøftes tillit og tillitsreform mellom forbundsleder Stig Johannessen og Professor Jan Merok Paulsen.

 

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.