Å lede en kunnskapsorganisasjon

Å lede en kunnskapsorganisasjon kan være svært utfordrende, men dertil givende hvis man gis muligheten til å arbeide med utvikling og nytenkning.

Ledernes oppdrag er å tilrettelegge å lede slike prosesser i samarbeid med det profesjonelt fellesskap på skolen. Dette fordrer et lederskap som motiverer og bygger tillit.
Hva er et godt skolelederskap som bygger tillit?

I denne podcasten drøftes tillit og tillitsreform mellom forbundsleder Stig Johannessen og Professor Jan Merok Paulsen.

 

Lytt også til disse

Hvordan skal vi løse et stadig større samfunnsoppdrag med stadig mindre midler?

I dag er det åpen høring om kommuneproposisjonen for 2025. I likhet med KS, er Skolelederforbundet sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen landets kommuner befinner seg i. Stadig flere av våre medlemmer melder om at de må prioritere mellom lovpålagte oppgaver og at innsparingene går ut over elever og ansatte i skolen.

Hvor mye handlingsrom har vi egentlig?

CLASS (Comparisons of Leadership Autonomy in School Districts and Schools) er et forskningsprosjekt som undersøker skolelederes opplevde og reelle handlingsrom. De har særlig sett nøye på relasjonen mellom skoleleder og skoleeier, og hvordan denne relasjonen spiller en viktig rolle i å definere ledernes handlingsrom.