Å digitalisere skolen i unntakstider

Mange kommuner har arbeidet mye med å utvikle lærernes digitale kompetanse. Men hva innebærer digitaliseringen av klasserommet?

Nordre-Follo er en av kommunene som har måttet ta stilling til dette spørsmålet. I denne episoden møter vi Sigrid Skaarer Hjemmen, Terje Nørving og Katti Anker Teisberg fra Nordre-Follo. Dessuten kommer professor Øystein Gilje fra GrunnDig-prosjektet ved UiO.

Lytt også til disse

Tillitsbasert ledelse, handlingsrom og kontroll

Regjeringen har innført en tillitsreform, men hva ligger egentlig i dette? Hvor går grensene mellom den tilliten vi viser og den kontrollen vi trenger? Hvordan defineres handlingsrommet vi har behov for?

Hvordan forholder vi oss til kunstig intelligens?

ChatGPT og generativ kunstig intelligens setter skolen på prøve. Hvordan kan vi som skoleledere møte utfordringene fra denne nye teknologien?Professor Eyvind Elstad har skrevet boken "Læreren møter ChatGPT", der han ser nærmere på positive og negative sider ved bruk av denne nye teknologien i skolen.