Å digitalisere skolen i unntakstider

Mange kommuner har arbeidet mye med å utvikle lærernes digitale kompetanse. Men hva innebærer digitaliseringen av klasserommet?

Nordre-Follo er en av kommunene som har måttet ta stilling til dette spørsmålet. I denne episoden møter vi Sigrid Skaarer Hjemmen, Terje Nørving og Katti Anker Teisberg fra Nordre-Follo. Dessuten kommer professor Øystein Gilje fra GrunnDig-prosjektet ved UiO.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.