2 år med pandemi i barnehagen

Hvordan har pandemien påvirket ledelse og drift av barnehagen? Styrer Jorunn Gilje Blomvik fra Solstrålen barnehage deler noen av sine erfaringer fra koronatiden.

Lytt også til disse

Det vi så, var et svik mot barna

Ser skolen og barnehagen de barna som trenger det mest? Tidligere barne- og familieminister og byråd for skole i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, har nylig skrevet boken "Det vi så, var et svik mot barna". Her tar hun et oppgjør med et offentlig byråkrati og institusjoner som ikke klarer å ta vare på de barna som trenger det mest.