God sommer fra forbundslederen

Nok et skole- og barnehageår nærmer seg slutten, og vi ser frem til noen uker med velfortjent ferie. I tiden frem mot sommeren merker vi at også våre myndigheter «rydder opp» for å få en bedre start etter ferien. De siste ukene har vi deltatt i en rekke møter med den politiske og administrative ledelsen i departementet. Ulike temaer har vært på dagsorden, og vi venter spent på meldingen om en mer praktisk skole for 5.-10. trinn etter sommeren. Den nye opplæringsloven med forskrift trer i kraft 1. august, og den vil kreve nye tiltak og aktiviteter i skolene.

Forbundsleder Stig JohannessenStig Johannessen, forbundsleder

Vi har fått tilbakemeldinger om en stadig strammere økonomi som påvirker handlingsrommet i både barnehage og skole. Vi er bekymret for balansen mellom lover, forskrifter, rammeplaner og det nødvendige handlingsrommet. Den stadig eldre befolkningen har rett til et forsvarlig tilbud, men vi må stille spørsmål om det er akseptabelt at dette skal gå utover handlingsrommet vi trenger for å løse våre oppgaver.

Jeg har nylig deltatt i et oppstartsmøte for Educational Leadership Network Europe (ELNE) med målsettinger innen utdanningsledelse. Her var den gjennomgående tonen den samme; vi står overfor viktige oppgaver som skal løses i våre profesjonsfellesskap i samarbeid med foreldre og skoleeiere. Utfordringsbildet er det samme – økende oppdragsmengde med et begrenset handlingsrom.

Med dette som bakteppe, går vi inn i ferietiden. Vi står i utfordrende situasjoner, men vi søker alltid å løse oppgavene til det beste for barn og unge. Dette er ikke mulig uten deres gode ledelse og støtte for å skape et så godt rammeverk som mulig. En stor takk til dere alle for innsatsen dere legger ned!

Nå står snart sommeren for døren, også for lederne. Jeg håper dere alle finner tid til å koble ut og lade opp før et nytt skoleår, med alle sine oppgaver og forventninger.

Jeg ønsker dere alle en god og velfortjent ferie!

Relaterte artikler

Pekefinger eller støttespiller: Hva blir statsforvalterens rolle under den nye opplæringsloven?

Statsforvalteren har ansvar for å ivareta rettssikkerheten til blant annet elever i skolen. Når ny opplæringslov trer i kraft, vil det medføre noen endringer i statsforvalterens rolle, blant annet når det gjelder skolemiljøsaker, omtalt i kapittel 12 (tidligere kapittel 9A).

Nyheter

Har kunstig blitt naturlig?

På Vika videregående i Oslo er skoledagen preget av både kunstig og naturlig intelligens. Hva er erfaringen?

Nyheter | Fagartikler

Mobilfrie klasserom: Striden som aldri stilner

Etter at den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom kom tidligere i år, har debatten rast om strengere reguleringer er veien å gå. Rosenborg ungdomsskole i Trondheim har vært mobilfri skole i seks år, men fortsatt kjemper elevene en daglig kamp for å få bruke mobilen mer.

Nyheter | Fagartikler