Gutter på randen av klasserommet

Langt færre gutter enn jenter fullfører videregående – det vil Guttas Campus gjøre noe med.

Omar Mekki
Omar Mekki, daglig leder i Guttas Campus

Det er et problem både for den enkelte og for samfunnet at en stor andel gutter faller ut av videregående opplæring. På Guttas campus får de hjelp til å finne riktig retning.

240 mennesker er i dag samlet på Guttas Campus konferanse om ”Gutter på randen av klasserommet”på The Hub i Oslo.

– Interessen for konferansen har vært svært stor og vi kunne ha samlet dobbelt så mange hvis vi hadde hatt plass, forteller daglig leder Omar Mekki i Guttas Campus. Han har bred erfaring som lærer og rektor i den offentlige skole og han er en av de tre ildsjelene som startet Guttas Campus i Norge.

24 prosent av guttene fullfører ikke videregående skole i løpet av 5 til 6 år. Tilsvarende andel for jentene er 14 prosent. Kun 50 prosent av guttene oppnår studiekompetanse, mot 71 prosent av jentene.

Utvider tilbudet

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp for gutter i 10. klasse. Målgruppen er gutter som av ulike grunner sliter på skolen, men som har forutsetninger og potensial for å komme seg videre med hjelp fra Guttas campus.

250 gutter har deltatt på campene så langt, som hittil har blitt arrangert i Oslo og Bergen, men som nå også utvides med en camp i Nord-Norge.

Hovedmålet er  å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling og styrke forutsetningene for å mestre livet og fullføre videregående skole. Etter at guttene har deltatt på campen, får de gruppementoring i halvannet år. Da møtes de 2 ganger i måneden i mentorsentrene hvor de får støtte og motivasjon til å opprettholde gode vaner, få leksehjelp, faglig påfyll, arbeide videre med karakterstyrkene og sosialt samvær.

Kan føre til utenforskap senere i livet

Martin Flatø
Martin Flatø, forsker ved FHI

Martin Flatø er forsker ved FHI og første foreleser på konferansen. – Jenter gjør det bedre enn gutter i alle fag på 10. trinn, med unntak av gym, forteller han. Dette er et problem når de starter på videregående skole.

– 24 prosent av guttene fullfører ikke videregående skole i løpet av 5 til 6 år. Tilsvarende andel for jentene er 14 prosent. Kun 50 prosent av guttene oppnår studiekompetanse, mot 71 prosent av jentene. Det kan bidra til en kjønnsdeling av arbeidsmarkedet. I tillegg kan det føre til utenforskap senere i livet, blant annet fordi en større andel faller ut av arbeidslivet enn gutter som gjennomfører videregående.

Aktivitetene i Guttas Campus bygger på fem hovedprinsipper:

Vi forventer det beste – hver gang. 

De fleste av guttene vil sannsynligvis se på skole og læring som lite spennende og ha én eller flere uhensiktsmessige vaner med seg i bagasjen; For lite søvn, mange timer ved dataskjerm, uregelmessige måltider eller for lite fysisk aktivitet. Her vil guttene få minst 8 timers søvn, solide og sunne måltider, mye fysisk aktivitet, konkurranser og lek. Det legges sterk vekt på positivt samvær og arbeid som gir energi.

Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne premisser.
Guttene skal finne ut, sammen med lærerne, hvordan de lærer best. Undervisningen er differensiert, og tilpasset den enkelte. Hovedmålet er å lære å lære.

«Karakterstyrker» gjør den store forskjellen. Og de kan læres.
De syv «karakterstyrkene» vi arbeider kontinuerlig med er:

• Selvkontroll
• Engasjement
• Viljestyrke
• Sosial kompetanse
• Takknemlighet
• Nysgjerrighet
• Optimisme

Dette er de karakterstyrkene som har sterkest føringer på evnen til å lære. Guttene får kontinuerlig tilbakemelding om hvordan de ligger an på disse karakterstyrkene, og man diskuterer hva som er viktigst for dem og hvordan de kan bli bedre. Laglederne har i løpet av campen flere individuelle samtaler med guttene og utviklingen av deres karakterstyrker.

Du velger selv. Og ditt valg forplikter. 

Guttene har undertegnet en avtale om at de vil delta fullt og helt, og godtar premissene for deltakelse. Foreldrene har også underskrevet avtale.

Vi gjør en innsats for fellesskapet. 

Ingen er over fellesskapet. Vi tar alle de individuelle hensyn som den enkelte elev trenger, men aldri på bekostning av andre.

Campens ledelse vil alltid være synlig og tydelig. Staben vil bestå av høyt kompetente voksne, med høy legitimitet både faglig og personlig. De vil være rollemodeller og forbilder som guttene kan identifisere seg med, respektere og se opp til.

Relaterte artikler

Pekefinger eller støttespiller: Hva blir statsforvalterens rolle under den nye opplæringsloven?

Statsforvalteren har ansvar for å ivareta rettssikkerheten til blant annet elever i skolen. Når ny opplæringslov trer i kraft, vil det medføre noen endringer i statsforvalterens rolle, blant annet når det gjelder skolemiljøsaker, omtalt i kapittel 12 (tidligere kapittel 9A).

Nyheter

Har kunstig blitt naturlig?

På Vika videregående i Oslo er skoledagen preget av både kunstig og naturlig intelligens. Hva er erfaringen?

Nyheter | Fagartikler

Mobilfrie klasserom: Striden som aldri stilner

Etter at den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom kom tidligere i år, har debatten rast om strengere reguleringer er veien å gå. Rosenborg ungdomsskole i Trondheim har vært mobilfri skole i seks år, men fortsatt kjemper elevene en daglig kamp for å få bruke mobilen mer.

Nyheter | Fagartikler